Husmus

Husmus trives der mennesker bor

Husmus finnes over mesteparten av jorden der det finnes mennesker. Den lever, ofte i nær tilknytning til mennesker og våre bygninger. Husmus er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade. Forebyggingen kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygninger slik at dyrene ikke kommer inn. Bekjempelse ved hjelp av feller kan være meget effektivt.

Habitat: Husmus hekker vanligvis i mørke, bortgjemte områder inne i strukturer. De er gode klatrere og kan hoppe opp til 30cm høyt, slik at de kan nå isolerte eller tilbaketrukne områder. Husmus tkan ha bolig innendørs og produsere avkom gjennom hele året.

Vanlige skader

Husmus kan forårsake betydelig materiell skade ved å tygge gjennom materialer som gips og isolasjon. I tillegg har de vært kjent for å utløse elektriske branner ved å gnage på ledninger inne i hjemmene. Husmus kan også utgjøre alvorlige helsetrusler, i stand til å forurense lagret mat og spre sykdommer som Salmonella.

Forebygging

Husmus foretrekker mørke og skjermede områder, og har en tendens til å gjemme seg blant rot i husholdningene. Som sådan er det viktig å holde lagringsområdene rene og velorganiserte, og sørg for å lagre esker opp av gulvet. I tillegg vil oppbevaring av mat i forseglede, gnagersikre beholdere sikre at du ikke tiltrekker deg noen inntrengere.

Unikt faktum: Husmus kan passe gjennom åpninger så små som en krone. Videre, selv om de har dårlig syn og er fargeblinde, gjør de opp for det med andre forbedrede sanser.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0