Brunsnegler

Brunsnegler (offisielt navn er Brunskogssnegle) kom til Norge i 1988, og siden det har de «terrorisert» hager og jordbruk. De spiser veldig mye, og har få naturlige fiender, samt forplanter seg raskt.

Her er løsningene slik at du kan bli kvitt brunsneglene i hagen:

Se veiledning under, samt produktene her.

Metode: Bli kvitt brunsnegler

Det finnes ulike effektive måter å fjerne brunsnegler fra hagen din, men noen av dem krever mye arbeid og ettersyn. Det å behandle hagen med jernfosfat-strø (SneglNIX) er den minst arbeidskrevende, og også en effektiv metode.

Manuell fjerning (arbeidskrevende)

Manuelt klippe sneglene i to, og så fjerne dem er en mye brukt metode. Den fungerer, men den er grisete. Bruker man denne metoden MÅ man fjerne de døde sneglene, ellers er de gratis måltid til andre snegler. Dessuten tiltrekkes levende snegler av døde snegler.

Manuelt plukke sneglene og legge dem i kokende vann er effektivt gjennom hele sesongen, spesielt under fuktige forhold om kvelden eller i skumringen når sneglene er mest aktive. Men det er mye arbeid…

Bruk av SneglNix – en miljøvennlig gift for snegler

Dette er en renslig og fin metode. Den er også miljøvennlig da det kun brukes naturlige ingredisenser i SneglNix. For eksempel jernfosfat. Samt at den ikke er farlig for hunder og katter eller mennesker.

Jernfosfatbaserte produkter som SneglNix forstyrrer sneglenes appetitt, og etter inntak av åtet vil de miste apetitten og til slutt dø av mangel på næring fordi de ikke spiser. Det går 1-2 dager fra inntak til de dør.

SneglNix er effektivt fra de tidligste sneglene kommer om våren og til høsten.

Man strør rett og slett pelletsene der man ønsker at sneglene skal komme og spise. Vi anbefaler å bruke produktet som en barriere rundt hagen, da alle snegler som er «innkommende» vil spise på veien inn og dermed dø.

Det beste er å strø produktet ut i skyggefulle områder og under objekter for å beskytte mot fugler. Dermed er det kjempefint å strø dette for eksempel under gjerder eller hekken.

Tips: Man kan også lage en liten «dam» av øl i en delvis nedgravd kopp på et skyggefult sted, og strø SneglNix på grunnen rundt «dammen». Da vil ølet lokke sneglene til seg, men de vil spise pelletsene, og dermed dø.

Det fine med at sneglene dør, er både at de i seg selv blir borte, men også at man avbryter forplantning og dermed reduserer snegleantall over tid. En død snegle får jo ikke lagt eggene. En brunsnegle kan legge ca 400 egg i året, og det betyr at for eksempel hvis du har 40 snegler i hagen din i år, kan de legge ca 16000 (!) egg i år. Men får du fjernet 35 av dem så kan du forenklet sagt redusere antall snegler til 1/8 av året før. (Det er mange andre ting som spiller inn også.)

Vi anbefaler bruk av SneglNix til å bekjempe brunskogssneglen ett og slett!

I tillegg anbefaler vi å ta vare på brunskogsneglens naturlige predatorer, som boakjølsnegler (leopardsnegler) og løpebiller (de svarte billene), som begge bidrar til å kontrollere sneglepopulasjonen fordi de spiser snegler.

Andre metoder som brukes er bruk av Nemaslug, som er et biologisk bekjempelsesmiddel bestående av parasittiske rundormer.

Ølfeller brukes også, og tiltrekker seg snegler som deretter drukner i ølet. Grav ned plastbokser slik at kanten er 2 cm over jorden, fyll dem med øl, og bytt øl omtrent annenhver dag for best resultat. Ulempen med denne metoden er at den er kostbar, grisete og krever en del ettersyn.

Aller først: Hva er brunsneglen?

I Norge er den kjent under flere navn: mordersnegl, iberiasnegl (selv om det teknisk sett er feil), iberiaskogsnegl (også feil), brunsnegl, og Arion lusitanicus. Det offisielle norske navnet er brunskogsnegl, vitenskapelig navn er Arion vulgaris.

Sneglen ble først observert i Norge i 1988 og har nok kommet til Norge som haiker gjennom handel. Nå er det veldig vanlig med brunsnegler i hagen, og her er metoder som kan hjelpe deg:

 

Ofte stilte spørsmål om Brunsnegler

1. Hva er det offisielle navnet på brunsneglen?
Det offisielle norske navnet er Brunskogsnegl, vitenskapelig navn er Arion vulgaris.
2. Når ble brunsneglen først observert i Norge?
Brunsneglen ble først observert i Norge i 1988.
3. Hva hjelper mot brunsnegler?
Man kan lage barrierer av blant annet kaffegrut, sagmugg, kalk, aske fra peisen eller grovt salt for å hindre at sneglene kommer inn i hagen. Men det er tidkrevende, og det må byttes ut ofte. I tillegg hjelper det ikke mot snagler som allerede er i hagen.
4. Hvordan kan man ta livet av snegler?
Man kan dele sneglene i to med en spade, helle kokende vann over dem, eller fryse dem ved minus 18 grader i ett døgn.
5. Når våkner brunsneglene?
Etter vinteren våkner Brunsneglene når jordtemperaturen når 5–6 grader, og det er en fuktig dag med rundt 10 plussgrader.
6. Hvor skal man kaste døde brunsnegler?
Det beste er å grave ned døde brunsnegler i egen hage, eller de kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Ved å grave dem ned blir de til jord og næring for hagen.
7. Hvor finner man snegler når det ikke regner?
Snegler går i dvale eller søker mot fuktige steder som under en stor stein når luften er tørr.
8. Hvorfor er brunsneglen et problem?
Brunsneglen spiser også friske planter og gjør stor skade, i tillegg til å være irriterende å tråkke på og etterlater slimspor.
9. Hvor lenge lever en brunsnegle?
En brunsnegle kan leve opptil to år og legge opptil 400 egg per år. Normalen er at de eldste sneglene dør i løpet av vinteren, men finner dem et egnet sted som beskytter dem mot kulde så kan de overleve. Unge snegler overvintrer selvfølgelig.
10. Hva er SneglNix?
SneglNix er et jernfosfatbasert produkt som forstyrrer sneglenes appetitt, og etter inntak vil de til slutt dø av mangel på næring.
11. Hvordan bruker man SneglNix effektivt?
SneglNix strøs der man ønsker at sneglene skal komme og spise, spesielt effektivt som en barriere rundt hagen.
12. Hva er fordelene med å bruke SneglNix?
SneglNix er miljøvennlig, ikke farlig for hunder, katter eller mennesker, og hjelper med å redusere sneglepopulasjonen over tid ved å avbryte forplantningen.
0