Jordrotte - Vånd

Her finner du feller som er beregnet til bruk mot jordrotter, også kalt vånd og muldvarp. Dette er en rase rotter (muldvarper) som graver ganger i jorden, spiser røtter, og dermed ødelegger hager og kan ødelegge fundamentet til bygg. Her finner du saksefeller og andre rottefeller som egner seg for å bli kvitt vånd/ jordrotte.

Hvordan bli kvitt jordrotte (vånd) med feller: Effektive metoder og tips

Jordrotter, også kjent som vånd, kan være et stort problem for hageeiere og bønder. Disse skadedyrene forårsaker skader på trær, planter og infrastruktur ved å grave ganger og spise røtter og løker. For å beskytte hagen og avlingene fra ødeleggelse er det viktig å finne effektive løsninger for å bli kvitt jordrotter.

En populær og effektiv løsning for å bli kvitt jordrotter er å bruke feller.

Jordrottefeller er et godt alternativ for privat skadedyrkontroll, og de anses å være svært effektive når de brukes riktig.

Dette innebærer å plassere fellene på strategiske steder der jordrotter har vært aktive, samt å overvåke dem daglig for å sjekke fangst og justere plasseringen ved behov.

Bekjempelse av jordrotter

Feller og rottefeller

En effektiv metode for å bekjempe jordrotter er å bruke feller, som kan være spesielt designet for å fange dette skadedyret. Det finnes ulike typer feller, som kassefeller og rottefeller, som kan plasseres i nærheten av jordrottens tuneller for å fange dem og dermed bli kvitt jordrotter. Når du bruker en felle, er det viktig å sjekke den regelmessig for å se om den har fanget en jordrotte, og korrigere eventuelle problemer raskt.

For å øke effektiviteten av fellene, kan man bruke et åte, for eksempel et eple, som lokkemat.

Det er viktig å plassere fellene på steder hvor jordrotter pleier å bevege seg, som i nærheten av tuneller eller der de har observert aktivitet.

Gift og åtegift anbefales ikke/ er ikke tillatt

I Norge er det per dags dato ikke godkjent noen plantevernmiddel til bekjempelse av jordrotter. Gift og åtegift anbefales derfor ikke som en løsning for bekjempelse av jordrotter.

“Produkter som brukes til bekjempelse av vånd/jordrotte i plen eller eng er å regne som plantevernmiddel og skal være godkjent som det. Per i dag er det ingen plantevernmiddel til bekjempelse av gnagere godkjent i Norge. Mot vånd/ jordrotte finnes det heller ingen godkjente biocid på markedet i Norge.” (Mattilsynet)

Du, som privatperson, har heller ikke lov til å bruke gift mot mus og rotter utendørs.

I stedet, kan man benytte seg av alternativer som feller og naturlige metoder for å redusere jordrottebestanden.

For eksempel kan man sørge for å tiltrekke rovfugler og røyskatt til området, da de er naturlige predatorer til jordrotter. Men det er ikke så lett å få til, og i mange tilfeller uønsket å ha i nærheten av bolig og hytte.

Man kan også plante hvitløk, gressløk og klokkelilje i hagen, da disse plantene er kjent for å være lite attraktive for jordrotter. Men det fungerer jo ikke å plante disse plantene midt i plenen…

Vedlikehold av hagen kan også bidra til å redusere jordrotteaktiviteten. Klipping av gresset og fjerning av gressavfall kan gjøre det vanskeligere for jordrottene å gjemme seg og finne mat. Det er også viktig å holde øye med selvlagede tuneller og eventuelle tegn på jordrotteaktivitet, spesielt i løpet av sommeren når jordrottene er mest aktive.

Folkehelseinstituttet i Norge anbefaler å unngå bruk av karbid og andre kjemiske metoder for bekjempelse av jordrotter, da dette kan føre til negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Kort fortalt anbefales feller, og her får du feller som fungerer mot jordrotter/ vånd.

Skader Forårsaket Av Jordrotter

Jordrotter, også kjent som vånd, kan forårsake betydelige skader på hus, hager og landskap. De graver omfattende tunnelsystemer for å finne mat og vann, noe som resulterer i flere negative effekter på omgivelsene. I denne delen vil vi diskutere skade på gress og plen, trær og planter ødeleggelse, samt interiør og arkitektur skader.

Skade På Gress og Plen

Jordrotter er kjent for å skape en rekke problemer for gress og plener. De graver lange ganger under jorden, noe som resulterer i løse og ustabile områder på overflaten. Dette kan føre til hull og ujevnheter i plenen, noe som gjør det vanskelig å vedlikeholde et pent og ryddig utseende på hagen.

Noen konsekvenser av jordrotters aktivitet på gress og plener inkluderer:

  • Hull og tunneler under plenen
  • Ujevn og bølgende plenoverflate
  • Døde flekker og gulfarging av gress

Trær og Planter Ødeleggelse

I tillegg til skader på gress og plener, kan jordrotter også forårsake ødeleggelse av trær og planter. De spiser røtter og bark, noe som kan svekke trærne og føre til at de dør. Dette kan også ha en negativ innvirkning på bygg og nabohus, da døde trær kan falle og forårsake skade.

Vanlige problemer forårsaket av jordrotter på trær og planter inkluderer:

  • Skadde eller døde røtter
  • Fjerning av bark og påfølgende trær og planters død
  • Fallende trær som kan skade bygg og eiendom

Interiør og Arkitektur Skader

Jordrotter er ikke bare et problem for hagen og landskapet, men også for interiør og arkitektur av et hjem eller bygning. Deres graving av ganger kan skade bygningsstrukturen og føre til grunnproblemer, sprekker i betongen og vanninntrengning.

Skader på interiør og arkitektur kan omfatte:

  • Sprekker i betong og murverk
  • Skade på bygningsfundamenter
  • Vannlekkasje i kjellere og avløpsrør

For å håndtere jordrotteproblemer og begrense skade på gress, plener, trær, planter og bygninger, er en effektiv metode å bruke feller. Disse fellene må være riktig plassert og brukt i samsvar med anbefalingene for å oppnå best mulig resultat og bidra til å bekjempe jordrotteskader.

Er jordrotte og vånd er det samme?

Jordrotte og vånd refererer til det samme skadedyret som kan forårsake problemer i hager og andre grøntområder. Disse dyrene lager tuneller under jorden og kan skade planter og grøntområder ved å grave og spise røtter og andre plantematerialer.

0