Musegift

Her finner du ferdigfylte en-gangs stasjoner med musegift. Disse produktene har privatpersoner lov til å kjøpe og benytte.

Klikk på produktet du vil vite mer om:

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Ferdigfylte stasjoner med musegift

Hvorfor selger dere kun ferdigfylte stasjoner? – Det er fordi det ikke lenger er lov til å selge musegift i løsvekt til privatpersoner. Dette ble forbudt fordi giften ble brukt ukritisk og skapte problemer for nær-naturen. Vi anbefaler å bruke musefeller så langt det lat seg gjøre, men selger musegift til dem som ønsker det.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker råd til hvordan du løser ditt museproblem.

Praktisk og effektivt

Ferdigfylte stasjoner med musegift er en praktisk og effektiv måte å bekjempe mus på. Mus kan utgjøre en trussel for helsen og kan ødelegge matvarer, møbler og annen eiendom.

Mus kan blant annet gnage i stykker PEX-rør og føre til store vannskader og gnage i stykker elektriske ledninger og dermed gi brannfare. Det er derfor viktig å ta tiltak for å unngå en musinfestasjon. En ferdigfylt stasjon med musegift er en trygg og enkel måte å gjøre dette på.

Den største fordelen med ferdigfylte stasjoner er at de er enkle å bruke. Stasjonene kommer med ferdig påfylt musegift, så det er ingen grunn til å bekymre seg for dosering eller påfylling av giften.

Stasjonene er også enkle å plassere der musene er mest aktive, for eksempel langs vegger eller i nærheten av matkilder.

Trygge

En annen fordel med ferdigfylte stasjoner er at de er trygge. Stasjonene er laget slik at det er tilnærmet umulig å få tak i giften uten å være liten nok til at man kan krype inn i boksen. Det er en liten “labyrint” på innsiden som gjør at andre dyr og mennesker ikke kan få tak i den. Dette gjør dem tryggere enn tradisjonell løs musegift.

Plassering av musegift

Du bør plassere stasjonene i områder der du har sett spor etter mus. Du bør også helst plassere stasjonene på steder der andre dyr eller barn ikke kan få tilgang til dem. Hvis du oppdager en død mus i nærheten av stasjonen, bør du bruke hansker og en plastpose til å fjerne den og kaste den på en forsvarlig måte.

Advarsel

Det er viktig å merke seg at musegift er giftig, og at det kan være farlig å håndtere. Det er derfor viktig å følge produsentens instruksjoner nøye og sørge for å unngå kontakt med giften. Hvis boksen blir ødelagt ved at det brukes makt på den (noen knuser den med stein eller noe annet), så fjern den.

Til tross for risikoen ved bruk av musegift, kan ferdigfylte stasjoner være en god og trygg måte å bli kvitt mus på.

Oppsummert hva forskriften sier om musegift for privat bruk:

  • Kun produkter til bekjempelse av mus er godkjent til privat bruk (produkter til rottebekjempelse er kun for profesjonelle brukere).
  • Produktene skal kun brukes innendørs. Det er ikke tillatt for private brukere å bruke musemidler utendørs.
  • Produktene er kun tillatt brukt i åtestasjoner. For førstegenerasjonsstoffer tillates etterfylling av åtestasjoner, mens det for andre-generasjonsstoffer bare er tillatt med forhåndsfylte åtestasjoner.
  • Korn- og pelletsbaserte produkter er ikke tillatt. For førstegenerasjonsstoffer tillate pastaformuleringer i ferdigfylte poser.
  • Forpakningene for private brukere kan inneholde maksimalt 200 g musemiddel for førstegenerasjonsstoffer og 100 g for andregenerasjonsstoffer (ikke medregnet vekten av åtestasjonen).
  • Musegift som inneholder stoffet alfakloralose er ulovlig å bruke for privatpersoner.
  • Åtestasjonene skal være solide og ha en lukkemekanisme som gjør dem vanskelig å åpne for barn. Åtestasjoner for andregenerasjonsstoffer skal ikke kunne åpnes.
  • Åtestasjonene bør ha et kikkehull slik at det er mulig å kontrollere om åtet er spist.
  • Åtestasjonene bør kunne festes til underlaget.
0