Woodtox

WoodTox er et godkjent og dokumentert impregneringsmiddel for treverk som forebygger og bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter, som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur.

I tillegg virker det også mot sopp og fargeskadesopper (eksempelvis Blåved)

Middelet hindrer også re-infestasjon av insekter.

Dette brukes av proffene, fordi det virker! Her til en fantastisk pris.

WoodTox er godt likt av proffene, fordi det fungerer! Det er et lettbrukt treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter.

Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»).

Hvis det er larver som spiser seg frem dypt inne i treverket så vil de forbli aktive inntil de treffer på Woodtox (som trekker innover i treverket). Disse larvene som gnager seg fremover vil dø når de på et senere tidspunkt spiser treverk der Woodtox har rukket frem.

 


Slik bruker du Woodtox universal insektmiddel

Forberedelse: Det er viktig at beholderen vendes og rystes før bruk, slik at middelet blander seg godt. Man trenger ikke riste hardt. Det er fint med store bevegelser.

Påføring: WoodTox påføres uten å blande det ut. Det er skal legges direkte på ubehandlet treverk. Dette gjelder både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Middelet kan påføres med forskjellige redskaper, og det anbefales lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen er på sprayflaske).

Woodtox kan sprøytes på med trykksprøyte

Woodtox kan sprøytes på med en vanlig trykksprøyte (følger ikke med), en elektrisk HVLP sprøyte, eller pumpeflaske (følger med på 1-liters kannen). Kan også påføres med pensel.

profesjonell behandling mot treborende insekter

Middelet bør kun anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet. Men det kan overmales etter at det er tørt.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Bruk enkel beskyttelse når du jobber med Woodtox

Tørketid: Tørketiden er avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort. Men normalt kan man regne rundt 1 time, og vente 24 timer før overmaling.

Rengjøring: Bruk såpe og vann for å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.
Propiconazole 2,5g/lit,
Permetrin 2,5g/lit,

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 2,5G/lit

Vi anbefaler Woodtox, fordi…

1) Woodtox bekjemper aktive angrep av insekter

WoodTox treimpregneringsmiddel klarer å bekjemp aktive angrep av treødeleggende insekter som Husbukk, Stripet Borebille og Stokkmaur.

2) Woodtox hindrer insektene i å komme tilbake (re-infestasjon)

I tillegg til at Woodtox universal insektmiddel benyttes til å bekjempe insekter, har produktet den egenskapen at det hindrer at insektene kan komme tilbake igjen senere. De vil rett og slett bli frastøtt overflater som er behandlet med middelet.

3) Woodtox virker mot:

1. Stripet borebille / Mit / Morr / Mott / Tremark

I Norge er det i hovedsak mest typer borebiller som gjør skade på trebygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Det er Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms.

Stripet borebille har mange ulike navn på ulike dialekter, som for eksempelMit, Morr Mott eller Tremark.

På Vestlandet er det vanlig å finne Stripete borebille i treverk på loft og i kjellere. Man antar at de fleste hus som er over 50 år har forekomster av borebillen.

WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille (mit, morr, mott), Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at Woodtox benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

borebille-angrep som woodtox stopper

2. Hussopp og råtesopp angrep samt fargeskadesopper

Trevirke som har høy fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. Det finnes flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader i naturen, men kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene i bygg.

WoodTox virker forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Fagfolk anbefaler middelet

Dette middelet er veldig godt tatt imot av fagfolk og skadedyrbransjen. Mange byggmestere kjøper dette for å behandle bygninger. Grunnene er blant annet at middelet har god virkning («endelig noe som fungerer»), det er lett å jobbe med og det varer lenge.

Vi anbefaler at du sjekker opp Woodtox universal insektmiddel og tar det i bruk. Da vil treverket være beskyttet mot borebille, husbukk og stokkmaur, mot re-infestasjon av insekter. Middelet virker også forebyggende mot sopp som angriper treverk. Det gir en meget god beskyttelse.

Woodtox i bruk

Hva er Woodtox? Alt du trenger å vite om denne behandlingen.

Woodtox er et treimpregneringsmiddel som brukes til å bekjempe aktive angrep av treødeleggende insekter som eksempelvis Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur, i tillegg til sopp og råte. Produktet er utviklet av en norsk spesialist på hussopp og inneholder sopphindrende midler samt midler som hindrer re-infestasjon av insekter. Woodtox er enkelt å bruke og har en langvarig effekt.

Woodtox er et relativt nytt produkt på markedet, men har allerede blitt godt likt av proffene. Det er et vannbasert insektmiddel som kan brukes til impregnering og forebyggende behandling mot insekter som angriper treverk. I eldre bygninger finner man ofte spor etter insekter, og Woodtox kan være et effektivt middel for å bekjempe og forebygge slike angrep.

Woodtox har også egenskaper som hindrer etablering av blåved- og råtesopp som prøver seg på tre. Produktet er tillatt å sprøyte på treverk, noe som sparer mye tid. Woodtox er et populært valg blant fagfolk på grunn av dets effektivitet og enkelhet i bruk.

Hva er WoodTox?

WoodTox er et norskprodusert impregneringsmiddel som kan påføres direkte på treverket. Middelet trenger inn i treverket og beskytter det mot insekter og soppangrep.

WoodTox er et forebyggende middel som kan brukes på nytt treverk eller på treverk som allerede er angrepet av insekter eller sopp så lenge det ikke er behandlet med maling eller tilsvarende før.
Middelet kan med fordel brukes på treverk som er utsatt for høy luftfuktighet eller fuktighet fra jord eller vann.
WoodTox kan kjøpes noen butikkutsalg, men best pris får man viager på Skadedyrproffen.no.
Middelet anbefales av fagfolk innen skadedyrindustrien og er et populært valg blant fagfolk som jobber med treverk og byggverk.

Hvordan fungerer WoodTox?

WoodTox kan påføres med en sprøyte eller pensel og trenger dypt inn i treverket (ca 3 mm). Når middelet kommer i kontakt med insekter eller larver, vil de dø på grunn av dens spesielle sammensetning.

WoodTox inneholder virkestoffet permetrin. Dette stoffet er svært effektivt mot insekter og brukes ofte i bekjempelse av skadedyr. Permetrin påvirker nervesystemet til insektene og forårsaker lammelse og død.

WoodTox virker også forebyggende mot nye angrep av insekter og sopp, i flere år etter at det er påført treverket. Det hindrer dermed re-infestasjon av insekter og beskytter treverket mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. Dette gjør at treverket holder seg friskt og sterkt over lengre tid.

Hvordan bruke WoodTox?

For å oppnå best resultat er det viktig å følge riktig prosedyre når du bruker WoodTox. Dette avsnittet vil forklare hvordan du bruker WoodTox i tre enkle trinn: Forberedelser før bruk, Påføring av WoodTox, og Etterbehandling.

Forberedelser før bruk

Før du bruker WoodTox, må du sørge for at treverket er rent og tørt. Det bør ikke være noen maling, lakk eller annet belegg på overflaten. Hvis treverket er skittent eller fuktig, kan det påvirke effektiviteten til WoodTox. Det anbefales også å bruke noe verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du påfører WoodTox.

Påføring av WoodTox

Når treverket er forberedt, kan du påføre WoodTox. Det er best å påføre WoodTox med en pensel eller sprøyte. Påfør WoodTox jevnt på hele overflaten av treverket. Det er viktig å sørge for at alle områder er dekket. Ikke påfør for mye WoodTox, da dette kan føre til at det drypper eller renner.

Etterbehandling

Etter at du har påført WoodTox, må du la det tørke i minst 24 timer før du påfører noe annet belegg på treverket. Det er også viktig å sørge for god ventilasjon under tørkeprosessen. Når WoodTox er tørt, kan du male, beise eller lakkere treverket som normalt. Det er viktig å følge riktig prosedyre når du bruker WoodTox for å oppnå best resultat. Med riktig bruk kan WoodTox bidra til å beskytte treverket ditt mot treborende insekter og hindre gjenangrep.

Er WoodTox trygt?

Ja, WoodTox er trygt å bruke når det brukes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er viktig å bruke verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer produktet. Det anbefales også å unngå å inhalere produktet og å vaske hendene grundig etter bruk.

Det er imidlertid viktig å merke seg at WoodTox ikke skal brukes på matvarer eller overflater som kommer i kontakt med mat. Det er også viktig å unngå å spraye produktet på åpen ild eller varme overflater.

Generelt sett er WoodTox et trygt og effektivt middel for å bekjempe treødeleggende insekter og hindre re-infestasjon av insekter når det brukes i henhold til produsentens instruksjoner.

0