Woodtox

WoodTox er et godkjent og dokumentert impregneringsmiddel for treverk som forebygger og bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter, som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur.

I tillegg virker det også mot sopp og fargeskadesopper (eksempelvis Blåved)

Middelet hindrer også re-infestasjon av insekter.

Dette brukes av proffene, fordi det virker! Her til en fantastisk pris.

WoodTox er godt likt av proffene, fordi det fungerer! Det er et lettbrukt treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter.

Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

 


Slik bruker du Woodtox universal insektmiddel

Forberedelse: Det er viktig at beholderen vendes og rystes før bruk, slik at middelet blander seg godt. Man trenger ikke riste hardt. Det er fint med store bevegelser.

Påføring: WoodTox påføres uten å blande det ut. Det er skal legges direkte på ubehandlet treverk. Dette gjelder både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Middelet kan påføres med forskjellige redskaper, og det anbefales lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen er på sprayflaske).

Woodtox kan sprøytes på med trykksprøyte

Woodtox kan sprøytes på med en vanlig trykksprøyte (følger ikke med), en elektrisk HVLP sprøyte, eller pumpeflaske (følger med på 1-liters kannen). Kan også påføres med pensel.

profesjonell behandling mot treborende insekter

Middelet bør kun anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet. Men det kan overmales etter at det er tørt.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Bruk enkel beskyttelse når du jobber med Woodtox

Tørketid: Tørketiden er avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort. Men normalt kan man regne rundt 1 time, og vente 24 timer før overmaling.

Rengjøring: Bruk såpe og vann for å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.
Propiconazole 2,5g/lit,
Permetrin 2,5g/lit,

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 2,5G/lit

Vi anbefaler Woodtox, fordi…

1) Woodtox bekjemper aktive angrep av insekter

WoodTox treimpregneringsmiddel klarer å bekjemp aktive angrep av treødeleggende insekter som Husbukk, Stripet Borebille og Stokkmaur.

2) Woodtox hindrer insektene i å komme tilbake (re-infestasjon)

I tillegg til at Woodtox universal insektmiddel benyttes til å bekjempe insekter, har produktet den egenskapen at det hindrer at insektene kan komme tilbake igjen senere. De vil rett og slett bli frastøtt overflater som er behandlet med middelet.

3) Woodtox virker mot:

1. Stripet borebille / Mit / Morr / Mott / Tremark

I Norge er det i hovedsak mest typer borebiller som gjør skade på trebygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Det er Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms.

Stripet borebille har mange ulike navn på ulike dialekter, som for eksempelMit, Morr Mott eller Tremark.

På Vestlandet er det vanlig å finne Stripete borebille i treverk på loft og i kjellere. Man antar at de fleste hus som er over 50 år har forekomster av borebillen.

WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille (mit, morr, mott), Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at Woodtox benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

borebille-angrep som woodtox stopper

2. Hussopp og råtesopp angrep samt fargeskadesopper

Trevirke som har høy fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. Det finnes flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader i naturen, men kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene i bygg.

WoodTox virker forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Fagfolk anbefaler middelet

Dette middelet er veldig godt tatt imot av fagfolk og skadedyrbransjen. Mange byggmestere kjøper dette for å behandle bygninger. Grunnene er blant annet at middelet har god virkning («endelig noe som fungerer»), det er lett å jobbe med og det varer lenge.

Vi anbefaler at du sjekker opp Woodtox universal insektmiddel og tar det i bruk. Da vil treverket være beskyttet mot borebille, husbukk og stokkmaur, mot re-infestasjon av insekter. Middelet virker også forebyggende mot sopp som angriper treverk. Det gir en meget god beskyttelse.

Woodtox i bruk