Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp i 1988. Med det vitenskapelige navnet Arion vulgaris, er brunskogsneglen en altetende snegle som trives i fuktige og...
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den kommer oftest med importerte, belgfrukter og er en tropisk art som nå finnes over hele Europa. Kjennetegn Bønnefrøbilla er...
Tobakksbille

Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne) Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og fuktighet for sin utvikling blir den sjelden en vedvarende plage i...
Sagtannet melbille

Sagtannet melbille

SAGTANNET MELBILLE (Oryzaephilus surinamensis) Sagtannet melbille kommer opprinnelig fra tropiske strøk og regnes som et næringsmiddelskadedyr. Dens flate kropp gjøre at den kan stikke seg inn i alle mulige kriker og kroker, noe som vanskeliggjør bekjempelsen i...
Stor melbille

Stor melbille

STOR MELBILLE (Tenebrio molitor) Stor melbille er en brunsvart bille som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidet og noe flattrykt kroppsform. En liknende art er brunsvart melbille, men den er mye mindre og måler bare 5 mm. Larvene er...
Myk borebille

Myk borebille

MYK BOREBILLE (Ernobius mollis) Denne borebillen er veldig vanlig og kan påtreffes omtrent alle steder der det er brukt byggematerialer med barkkant. Billen lever av overflaten på ved og bark i tørt trevirke, derfor gjør de ikke særlig skade på treet. Myk borebille er...
0