Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus)

Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den kommer oftest med importerte, belgfrukter og er en tropisk art som nå finnes over hele Europa.

Kjennetegn

Bønnefrøbilla er 3 – 4 millimeter lang. Kroppen har gråbrun farge med mørke og lyse flekker . Antennene og de 6 beina er rødaktige. Hodet er lite og smalt, resten av kroppen blir gradvis bredere.

Biologi

Arten kommer til Norge med importerte varer, spesielt brune bønner, derav navnet. Det er registrert funn fra alle deler av landet. Voksne individer er gode flygere. Bønnefrøbille som et av de verste skadedyr for lagrede bønner, men den kan også angripe belgfrukter , som tørkede erter og linser. Arten angriper ikke korn, kornblandinger eller andre lagrede produkter. Hunnen legger rundt 85 hvite egg direkte på næringskilden ute på åkeren eller i lageret der kilden befinner seg. Når larvene klekkes, gnager de seg inn i en bønne og bor der fram til de blir voksne individer. Flere larver kan bo i samme bønne og uthule denne helt. Når ferdig den utviklede billen gnager seg ut, lager den et tydelig hull. Voksne individer spiser ikke av bønnene, det er det utelukkende larvene som gjør. Bønnefrøbiller kan bli tallrike på relativt kort tid. Gunstige temperaturer for larvenes utvikling er 27-31 °C. Utviklingen vil opphøre dersom det blir kaldere enn 12 °C.

Forebygging og bekjempelse

Det er viktig å identifisere stedet der larvene oppholder seg. De voksne individene er gode flygere samt at de vandrer i stor grad omkring, derfor kan billene observeres langt fra der larvene lever. Det enkleste er å kaste den infiserte posen/sekken med bønner eller lignende og rengjøre grundig rundt området. Hvis angrepet er begrenset og man ønsker å redde matvarene, kan disse legges i dypfryser et minimum 2 døgn. Oppbevaring av matvarer i tette, solide beholdere vil beskytte uinfiserte matvarer mot bønnefrøbiller, samt skadedyr. Denne oppbevaring vil også forhindre spredning fra eventuelt infiserte varer man får inn i huset. Dersom en lagrer mindre eller større mengder av belgfrukter ved temperarturer under 12 °C vil dette forhindre angrep. Dersom det oppdages angrep av bønnefrøbille på større matvarepartier på lager, må hele beholdningen grundig gjennomgås for å fastslå skadeomfanget. De mistenkt angrepne varene bør kasseres eller kuldebehandles i to døgn. Ved kuldebehandling må temperaturen i hele partiet være    -18 °C eller lavere. Varmebehandling med høye temperaturer på mellom 55 og 60 °C kan også benyttes.  En slik behandling må vare fra to timer til over et døgn, avhengig av varepartiets størrelse.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0