Biller i hus

Hvilke biller kommer normalt sett inn i våre hjem?

Når du tenker på skadedyr, er kanskje ikke biller det første du tenker på. Men i Norge har vi faktisk mange biller som kan både lage skader på bygg, eller skape mange andre ubehag. Noen biller kan være tegn på at det er et annet problem i boligen, som for eksempel at et dødt dyr inne i konstruksjonen. Andre ganger kan det være tegn på fuktighet i treverk, og andre ganger bare en bille som gjør skade.

Her skriver vi litt om de ulike billene, og forteller litt om produkter vi vet løser problemene.

Kort fortalt er det to løsninger vi anbefaler:

 

Biller i hjemmet

Når man opplever å ofte se biller inne i boligen oppleves ofte dette kraftig ubehagelig, og i noen tilfeller kan biller være farlige for boligen. Det er lurt å identifisere bilene så raskt som mulig for å finne ut av om det er behov for å sette i gang tiltak. Noen ganger er det svarte biller i huset, noen finner bittesmå larver inne og andre brune biller i huset. Sjekk ut billene under.

Treborende insekter

Borebiller er en fellesbetegnelse på små biller som gjør skade på treverk.  Den arten som oftest gjør skade, er stripet borebille og husbukk. Billene kan gjøre alvorlig skade, særlig på eldre hus og møbler. “Markhull” i treverk og møbler er som oftest forårsaket av disse billene. Borebiller har mange lokale navn som, Mit, Mott og Mår. Disse er vanlige skadedyr langs kysten av Telemark, Sørlandet og opp mot Vestlandet. De angriper de fleste typer treverk, både gammelt og nytt. I tillegg kan de angripe møbler, bøker, papir og tapet. Billene er mest vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, i mindre grad i løvtre. Borebiller lager flygehull i treverket, når billene er klekket. For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes. for så å se om nye hull oppstår. Eller man kan fjerne alt boremel for å se om det dannes nytt.

Stripet borebille

Stripet borebille er en veldig liten brun bille på 2,5 – 4 mm. Den har to tydelige nedsukk i bakenden av hodet. Larven er hvit, og c-formet.

Les mer om stripet borebille og hvordan man blir kvitt borebiller her

For bekjempelse av stripet borebille, prøv vårt godkjente produtk Woodtox

Husbukk

Husbukk er en annen skadegjører på treverk. Dette er en relativt stor bille på 8-20 mm. Den har lange antenner og et hårete halsskjold, med to flekker uten hår. Larven er hvit, bredest ved hodet og smalner av bakover, innsnøring ved hvert ledd, den kan være opptil 25 mm lang

Les mer om husbukk og hvordan man blir kvitt dem her

For bekjempelse av husbukk, prøv vårt godkjente produtk Woodtox

Klannere er en annen type biller vi ofte ser i Norske hjem

Klannere og larvene lever ofte av biologisk materiale som utstoppede dyr, skinn, ull og tørket plantemateriale. Verdifullt vitenskapelig materiale kan således bli fullstendig ødelagt. At klannere er til stede oppdages gjerne ved at man finner boremel og avkastede larvehuder ved de angrepne gjenstandene.

Fleskeklanneren (Dermestes lardarius)

Dette er den vanligste klanneren i Norge. Den finnes utendørs og innendørs i store deler av landet. Fleskeklanneren er 7-9mm lang. Billen legger egg gjennom hele sommeren på næringsstoffene for larven. Når larven er utvokst, forpupper

Ofte finner vi fleskeklanner i kombinasjon med kadaver av mus, rotter eller lignende. Klanneren vil normalt sett forsvinne når næringskilden er spist opp.

Brun pelsbille «Majorstua-billen» (Attagenus smirnovi)

Brun pelsbille er 2,5–4 mm lang. Dette er en klanner som ikke lever utendørs i Norge. Denne lever av støv, matsmuler, hår og hudavfall. Billene er gode flyvere og tar seg lett fra hus til hus gjennom åpne vinduer. Angrep oppstår derfor ofte i tettbebygde strøk. Billene ble først oppdaget på 80-tallet og er ikke en naturlig del av norsk natur. Disse billene lever og formerer seg innendørs, og vil kun på varme sommerdager bevege seg utendørs.

Billene kan også finne næringsgrunnlag i støv som ligger i sprekker i tregulv. Det er derfor viktig å støvsuge ofte. Les mer om bekjempelse lengre ned i artikkelen.

Pelsbille (Attagenus pelio)

Pelsbillen er en litenbille, den voksne billen er oval og 3,5-5,5 mm lang. Den finnes naturlig ute i naturen. Billene er lett å skille fra andre norske billearter da den har en oval hvit flekk på hver vinge og tre mindre synlige hvite flekker på brystskjoldet. Det er kun nødvendig med tiltak dersom den opptrer i stort antall. Les mer om pelsbillen her.

Husklanner (Domestes haemorrhoidalis)

Er en klanner som av og til finnes på animalske produkter. Husklanneren er 7 – 9 mm lang. Larvene kan leve på døde dyr som gnagere og fugler, på menneskemat som kjøtt og fisk, eller på dyrefôr. Dette skadedyret forhindres ved å oppbevare varene på et kjølig sted i lukkede beholdere. Smittede gjenstander skal kastes og matrester skal kastes. Det er observert store avleiringer i boliger med lav hygienisk standard, samt i søppeldunker i bygårder hvor matrester har stått lenge.

Sebraklanner (Trogoderma angustum)

Sebraklanner er 2,2 – 3,9mm lang. Hunnene er større en hannene. Den blir vanligvis først oppdaget av biller som svermer mot lyset om våren. De flyr på vinduene og samles nær vindusposten. Larvene holder seg på mørke steder. I private hjem kan de skade mat og tekstiler, men på museer og samlinger er de alvorlige skadedyr.

Museumsbillen (Anthrenus museorum)

Museunmsbillen er en liten bille på 2,2-3,6mm. Billen finnes ofte innendørs, faktisk har de fleste hus og hytter blitt besøkt av museumsbiller. Den er i utgangspunktet ufarlig. Den lever hovedsakelig av matkilder som døde fluer og andre insekter, men den kan også leve på tekstiler i noen tilfeller. Angrepet utvikler seg sakte, og billen har bare en generasjon i året. Støvsuging for å fjerne matkilder som døde fluer og andre insekter er vanligvis nok til å eliminere problemet.

Forebygging og bekjempelse mot klannere

 • Normal rengjøring. Husk på å rengjøre under sengen, i skap osv.
 • Lagring av tøy: Sørg for at klærne er rene og pakk bort i tette poser. Her kan du lese mer om lagring av ulltøy.
 • Mat bør lagres kjølig og i tette beholdere.
 • Sørg for godt renhold. Støvsug og vær ekstra nøye i sprekker og kroker.
 • Oppdager du biller eller larver i klær, kan du fryse klærne i tre dager eller vaske dem på minst 60 grader.
 • Har du dyr bør du undersøke dyrets oppholdssted spesielt.
 • Giftige insektmidler har som regel en begrenset effekt. Men et giftfritt tørkepulver har vist seg å gi en god effekt. Du kan se produktet her.

Vi anbefaler å bruke Super Permetrin insektsspray for øyeblikkelig behanding av biller du ser, men den virker ikke langsiktig og er heller ikke ment til behandling av hele rom eller boligen.

Til langsiktig behandling mot biller anbefaler vi InsektsNix tørkepulver på spray.

👉👉👉 Hvis du både ønsker å avlive biller som du ser, og du ønsker å langtidsbehandle mot biller og andre insekter i huset ditt så anbefaler vi denne pakkeløsningen. Knallbra pris, hurtig levering og de to beste insektssprayene på markedet som privatpersoner for å lov til å bruke. Sjekk pakketilbudet på insektsspray her.

Biller i kjøkken

På kjøkken er det altid en liten risiko for å komme over biller som livnærer seg på tørre matvarer med enkel tilgang. Vi skal her ta for oss noen av disse billene.

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne)

Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og fuktighet for sin utvikling blir den sjelden en vedvarende plage i norske boliger.

Kjennetegn

Tobakksbillen er 2-3 mm lang, eggformet og fargen er brungul. Antennene er sagtakkete og ryggsiden er glatt.

Tobakksbillen kan leve på ulike tørre matvarer, krydder og nytelsesmidler. Eksempler er tobakk, chilipepper, paprika, kakao, tørkete medisinplanter, ris, rosiner, soltørkete tomater, tørket fisk, dyrefôr og ulike kornvarer mm. Den har en enestående evne til å bryte ned giftstoffer. Selv på pyretrumplanter, brukt i utlandet til å ekstrahere insektmidler, kan den gjøre betydelig skade. Alle andre insekter ville dødd av å spise disse plantene. Den er også flere ganger funnet spisende på trolldeigfigurer som inneholder over 30 % salt. Størst skade gjør tobakksbillen i tobakkindustrien, men også museer, særlig botaniske med herbarier, er utsatt. På jakt etter mat kan de noen ganger gnage gjennom bøker, lær, treverk og tekstiler, men slike skader er ikke rapportert fra Norge.

Sagtannet melbille

Utseende

Sagtannet melbille (Oryzaephilus surinamensis) er en ca. 2,5 mm lang, flat bille. Den er mellombrun og har på hver side av brystet seks små tenner, derav navnet sagtannet melbille. Arten har velutviklede vinger, men ingen har sett den fly. Larvene er gulhvite med brunt hode og blir 3-4 mm lange.

Sagtannet melbille spiser som oftest relativt lite av næringskilden de oppholder seg i. Den store økonomiske betydningen er heller knyttet til at billene forurenser matvarer de oppholder seg på med ekskrementer, døde individer og annet avfall. Billene kan også ødelegge såkorn og maltkorn fordi de spiser kimen så kornet mister spiringsevnen.

Bønnefrøbiller (Acanthoschelides obtectus)

Disse komme jevnlig til Norge med lagrede bønner, erter eller linser. De kan gjøre stor skade på denne typen matvarer. Billene kan bevege seg langt unna matkilden slik at flere steder gjerne må undersøkes for å finne kilden til dyrene. Den enkleste formen for behandling er å kaste infiserte varer og plassere ikke angrepne varer i tette, solide beholdere. Kuldebehandling av infiserte varer ved -18 °C i to døgn vil drepe billa.

Bønnefrøbilla er 3 – 4 mm lang. Kroppen er gråbrun med mørke og lyse flekker. Antennene og beina er rødlige. Kroppen smalner gradvis fra bakkroppen helt fram til det smale hodet.

Brødbille

Utseende

Brødbillen tilhører familien borebiller, Anobiidae. De voksne billene er 2 – 3 mm lange, rødbrune og kledd med korte, gylne, utstående hår. Antennene har tre lange endeledd og dekkvingene har lengdestriper. En liknende art er tobakksbille, men de har sagtakkete antenner og glatte dekkvinger. Også stripet borebille likner, men den er gjerne mørkere, litt større og med korte hår på dekkvingene som ligger flatt ned, dvs. at de ikke er utstående. Larvene blir opptil 5 mm lange. De er gulhvite og krummet som en U når de ligger inne i matvarene.

Brødbillelarvene angriper ikke treverk, men tørre stivelsesholdige planteprodukter som brødvarer, frø, krydder, nøtter, kakaobønner, tobakk, herbarier o.l. Den kan også leve i tørket kjøtt og lær og har gjort skade på bøker og papir. Brødbillene lever i symbiose med sopper som forsyner dem med B-vitaminer.

De matvarer som særlig angripes og produserer en stor billebestand er kjeks, kavringer, knekkebrød, gammelt tørt brød og havregryn.

Stor melbille

Utseende

Stor melbille er en brunsvart art som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidet og noe flattrykt kroppsform. En liknende art er brunsvart melbille, men den er bare 5 mm lang. Larvene er gulbrune og nærmest sylindriske med ganske hard, glatt og skinnende overflate. På siste bakkroppsledd har de et par små, mørke pigger. Fullt utviklede larver er ca. 32 mm lange (1).

Stor melbille formerer seg langsomt (ca. én generasjon per år) i vårt klima og er sjelden noe skadedyr i Norge. Billene er ofte å finne i fuktige eller mugne melprodukter eller annet avfall som ikke er egnet som menneskemat. Den er sjelden å finne i private hjem, men kan av og til finnes i siloer, møller eller bakerier. Fordi billene ikke finnes i friske varer, gjør de ikke skade på matlagre som har gode rutiner på renhold og rotasjon av varer.

Felles for bekjempelse av biller på kjøkken er:

 • -Fjerne alle potensielle matkilder
 • Støvsuge og vaske ned alle skap og matsøl
 • Holde mat i lukkede beholdere
 • Fryse eller destruere infiserte matkilder

Dersom man har et alvorlig og omfattende angrep, kan man vurdere bruk Insektnix som del av en bekjempelse. Dette er et giftfritt bekjempelsesmiddel som har god effekt mot de fleste insektstyper. Det er ikke farlig å bruke nær matvarer, og denne brukes som en del av behandling mot matmøll.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0