Bli kvitt maur i hagen – oppdatert 2023

Hvordan bli kvitt maur i hagen?

Våre hager er ofte et yndet sted for maur å oppholde seg. Vi lager flotte blomsterbedd, planter frukttrær, legger heller og kantsteiner for å gjøre hagen så fin vi kan. Mange av disse tingene skaper flotte habitater for maur. Noen ganger vil det bli så gode forhold for maur, at hagen føles som en maurtue, slik at vi ikke føler at vi kan bruke den på en hyggelig måte. Det er ikke noe hyggelig, og da er det godt å vite at det slettes ikke er så vanskelig å bli kvitt maur i hagen.

Det å ha maur i hagen er en nødvendighet, vi bør ikke fjerne all maur (det er nok ikke mulig heller), men i noen tilfeller kan det være greit å redusere mengden maur for at vi skal få tilbake hagen vår.

Er det noen fordeler med å ha maur i hagen?

Ja, helt klart! Maur påvirker hagen din i positiv retning, selv om de kan være plagsomme når de er på feil sted til feil tidspunkt. Maur har som oppgave i økosystemet å distribuere nødvendige næringsstoffer i jorda, og hjelper til med å utføre naturlige prosesser. La oss se litt nærmere på det:

Maur hjelper til med nedbrytningen av avfallstoffer i hagen. Blant annet lever maur av døde blader og andre insekter. Ved å bryte ned organisk materiale i jorda, hjelper maur med å levere næringsstoffer til hagen din. Dette gjør hagen din godt!

Maur spiser også insektegg, og dermed fungerer maur i hagen som en naturlig skadedyrkontroll som hjelper deg. De reduserer med andre ord antall insekter i hagen. Spesielt fint er det at maur stopper skadelige insekter fra å reprodusere (bli flere) og også stopper dem fra å skade planter. Blant annet spiser maur larver, og mange som holder planter i kjøkkenhagen eller ellers i hagen vil trives med at de dermed stopper larver fra å ødelegge planteblader.

I tillegg lufter maur jorda ved å grave tunneler i bakken og levere oksygen til planterøttene. Disse tunnelene forbedrer også vanndreneringen ved å overføre vann og næringsstoffer til planter.

Så plantene i hagen din får mange fordeler av å ha maur rundt seg. Men de kan også være skadelige:

Maur i hagen kan bli en plage

Selv om maur opprettholder balanse i jorda, kan de også være en plage for oss. De kan utvikle sine samfunn til enorme antall individer og danner nye satelittsamfunn i umiddelbar nærhet. Dermed inntar de områder der du som menneske, eller dine kjæledyr, ønsker å ha for deg selv. Da kan det tenkes at du ønsker å bli kvitt noen av maurene ute.

I tillegg er det slik at jo nærmere maurene bor huset ditt, jo større sannsynlighet er det for at mauren kommer inn i huset ditt. Da kan det være godt å få vite hvordan bli kvitt maur inne.

Men du kan gjøre grep i hagen din også, så du får bukt med maurene. Se tips her.

Hvordan kan du da bli kvitt maurene i hagen?

Her tar vi for oss noen av de enkleste men mest effektive tingene du kan gjøre for å redusere antall maur i hagen.:

Gjøre hagen mindre attraktiv for maur

Fjerne sand: Ofte bruker vi sand til å legge heller og steiner i. Maur trives utrolig godt i sanden under disse steinene. Dersom denne sanden erstattes med med grus, blir forholdene mindre gunstige, og mengden maur vil avta.

Redusere vegetasjon inn mot huset: Vi kan også forsøke å redusere vegetasjon tett inn mot huset, samt å sørge for at ventilasjonsluker på bakkeplan er utstyrt med netting. Sørg også for tetting av sprekker eller hull i grunnmur. Dette er spesielt for å hindre at maur kommer inn i huset.

Bekjempe utvalgte maurreir

Det første trinnet for å bli kvitt maur i hagen din er å avdekke maurreir for direkte bekjempelse. Det er det aller beste du kan gjøre. Trinol Maurvanningsmiddel er det vi anbefaler til direkte beskjempelse av både stokkmaur, skogsmaur og sukkermaur i hager. Det kan ikke kombineres med åtemiddel.

Maurreir i hagen befinner seg ofte langs kantsteiner, eller under heller. Disse stedene blir varmet opp om dagen, slik at varmen beholdes lenge utover natten. Dette skaper veldig gode forhold for maur.

Når vi flytter på stener og heller, bør vi ha et maurmiddel beregnet på fjerning av maur tilgjengelig. Maur er utrolig raske til å relokalisere seg, så middelet bør helles eller sprøytes i tua med en gang. Trinol vanningsmiddel mot maur er suverent til dette.

Bekjempe maurtue i hagen

Hvis du har en maurtue med skogsmaur i hagen så krever det en egen bekjempelse. Les om å fjerne maurtue i hagen her.

Når du ikke finner tuen, eller det er maur «over alt»

For å begrense mauraktivitet i hagen vil det være nødvendig å bruke forskjellige strategier for å oppnå et så godt resultat som mulig. Dersom du ikke klarer å avdekke maurreir, men kun opplever mye maur «overalt», vil du kunne ha en veldig god effekt med forgiftet åte.

Åten plasseres i maurstier, nærmest mulig reiret, og på en slik måte at barn og dyr ikke får tak i den. Dersom man sprer forgiftet åte i områdene man opplever mye maur, vil disse ta dette med seg tilbake til samfunnet for å spre giften inn i kolonien. Vi anbefaler bruk av åtegranulat for å hjelpe til med denne jobben. 1. teskje i områdene man ser mye maur, for så å kontrollere dette jevnlig. Gjerne hver dag. Noen ganger vil man oppleve at slike tiltak tar tid, og vil kunne være nødvendig med jevnlige oppfølginger for å holde bestanden på et nivå man opplever som akseptabelt.

Når man bruker forgiftet åte, bruker man en liten mengde gift for å ta livet av en stor mengde maur. Dette er så lite gift at dette ikke vil påvirke planter, og heller ikke være farlig for deg om du spiser bær eller frukt som er på busker og trær rett ved siden av deg.

Sprøyte mot maur forebyggende

Kjemisk forebygging av maur med rutinemessig sprøyting skal ikke forekomme. Kjemiske sprøytemiddel har en frastøtende effekt på maur, slik at dette vil ikke ha noen god effekt. Kun en liten del av tua forlater reiret etter mat, og vi treffer kun en liten del av disse med sprøytemiddelet. Det vi si at vi bruker en stor mengde maurgift for å ta livet av en liten mengde maur. Mauren vi ikke treffer, vil holde seg unna dette området, frem til effekten forsvinner.

Anbefalt mot maur i hagen

Vi anbefaler en kombinert løsning for å redusere eller fjerne maur i hagen og uteområder. Bruk da Kvitt maurmiddel granulat, Trinol vanningsmiddel og gjerne gel åte i åtestasjoner. Alt dette får du Skadedyrproffens totalpakke for å bli kvitt maur. Der får du alle produkter i én pakke, med samlerabatt og med god veiledning.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0