Tysk kakerlakk

Tysk kakerlakk  (Blatella germanica)

  • Flattrykt
  • Halsskjold med to svarte striper
  • 1,0-1,6 cm lang Kan forveksles med markkakerlakk og brunbeltet kakerlakk.

Biologi og adferd

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske artene i Norge. Den kan bare overleve og reprodusere innendørs, og spres med transport av varer og reisebagasje både innenlands og ved import. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Vi finner den mange steder, bl.a. på restauranter, båter og i private hjem. Kakerlakken har stadiene egg, 6-7 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 100 dager, men kan ved høyere temperaturer gå raskere. Hunnen lever i 120-270 dager og produserer 5-6 eggkapsler med hele 30-40 egg i hver. Hunnen bærer eggkapselen med seg, slik at den er godt beskyttet mot bl.a. uttørking. Hele prosessen tar ca. 28 dager. En hunnkakerlakk lever normalt 20-30 uker. På ett år kan to kakerlakker bli til 10 000.

Kakerlakkene kan forurense matvarer, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir osv. og de kan oppleves ubehagelige.

 

Skadeverk

De tyske kakerlakkene kan bære med seg smittefarlige bakterier fra kloakk og andre smitte-kilder. De tilgriser ofte mat, husstander og maskiner med sine ekskrementer. Tysk kakerlakk beveger seg fra skitten til ren sone, noe som gjør at faren for smittefarlige bakterier blir stor.

De tyske kakerlakkene kan formere seg mye raskere enn de øvrige kakerlakk-artene. Dersom man etter en ferietur eller på andre måte har fått tsyk kakerlakk i hus, kan dette utarte seg til et betydeligproblem påå 2-3 måneder. Dersom man forsøker egne bekjempelsesmetoder med for eksempel spray, vil problemet bli større og mer omfattende. Tysk kakerlakk er en jobb for et skadedyrfirma.

 

Bekjempelse av tysk kakerlakk

Holde mat i lukkede bokser

Holde rent og rydding på kjøkken

Ikke oppbevare matsøppel

Bruk støvsuger for å fjerne levende og døde kakerlakker.

Bruk av forgiftet åte.

Tørkepulver kan brukes som del i en integret skadedyrkontrol

 

Et forskningsprosjekt ledet av Michael Scharf ved Purdue University i USA antydet at resistens hos denne arten kunne øke så mye som 4-6 ganger i løpet av 1 generasjon. Dette overasket forskerne kraftig og er noe som bør tas med i betraktningen for å foreta en vellykket bekjempelse.

Bekjempelse av kakerlakk krever grunnleggende forståelse og riktig type bekjempelsesmiddel. I Norge er bekjempelsesmiddel for kakerlakk godkjent for salg til private. Vi i skadedyrproffen samarbeider med mange dyktige skadedyrfirmaer over hele landet. Ta kontakt med oss for et godt tips til hvem dere kan kontakte. Våre partnere har gode priser og garanterer for sitt arbeid.

Ikke fall for fristelsen å bruke spray eller sprøytemiddel mot kakerlakker. Dette vil bare gjøre angrepet mer uoversiktilig og mer komplisert å behandle.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0