Kan insektmiddel skade mennesker eller kjæledyr?

Mange lurer på om insektmiddel er farlig for hund, katt eller barn. Sannheten er at insektmidler kan være farlige, men bruker man dem på rett måte så er faren minimal. Når det gjelder maurmiddel så er risikoen svært lav hvis man bruker midlene som vi anbefaler.

Hva er insektmiddel?

Insektmiddel brukes til å kontrollere insekter som maur eller andre insekter rundt i hjemmet. Mange er bekymret for hvordan dette kan påvirke deres oss, deres hund eller katt.

Insektmiddel er gift og bør behandles med respekt. Når vi i Skadedyrproffen anbefaler behandling med aktive giftstoffer vil vi alltid tenke på at det kan være mennesker og kjæledyr som kan bli eksponert for midlene.

Ulike former for insektmiddel og farer forbundet med dem

Swirr mauråteForgiftet åte: Ved bruk av forgiftet åte innendørs og med de mengdene vi anbefaler vil dine barn, din lille hund eller katt alltid være trygge. Så det å bruke for eksempel Swirr mauråte eller Kvitt granulat maurmiddel ansees som svært trygt når du gjør det i henhold til våre instrukser. Særlig trygt er det hvis du velger å bruke lokkeboks/ åtestasjon, for da er det kun insekter som kommer til maurmiddelet.

Kan insektmiddel skade mennesker eller kjæledyr? 2Insektmiddel som sprøytes ut i et rom vil eksponere dyr eller mennesker for en mye høyere dose. Et eksempel på dette er den mye brukte Permetrin-sprayen. Vi anbefaler aldri å «tåkelegge» med sprøytemiddel. Et sprøytemiddel skal brukes som en direkte konsentrert behandling av et reir eller bol. I disse tilfellene bør mennesker og kjæledyr holdes i andre rom og ikke komme inn i dette rommet på noen timer.

Men allikevel ansees dette som relativt trygt for både mennesker og dyr: Det aktive stoffet i sprøytemiddel finnes også i dråpeform, som vi behandler våre kjæledyr med direkte for å forhindre lopper og flott, eller insekter på sommeren, så insektmiddel anses som relativt trygt for hund og katt.

Følg instruksene, og minimer farene

Vi kan minimere sjansen for at mennesker og kjæledyret deres får et problem, ved å følge instruksjonene på etiketten. Vi bør velge midler med lavere toksisitet og minimere mengden eksponering for middelet under og etter påføringen. Alle disse vurderingene er allerede gjort når vi anbefaler tiltak for å bekjempe skadedyr. Les derfor våre guider før du foretar en behandling.

Hva med å bruke sprøytemidler innendørs?

Vi anbefaler ikke sprøyting innendørs mot insekter. Denne typen oppgaver bør gjøres av profesjonelle fordi det er både farlig, og fordi feil type behandling mot insekter kan gjøre dem sterkere. Bruk aldri slike midler mot kakerlakker for eksempel. Men dersom du allikevel velger å sprøyte innendørs, bør følgende tiltak gjøres:

Under påføring av sprøytemidler innendørs

  1. Fjern alle leker og gjenstander som ofte er under berøring.
  2. Ta bort mennesker og kjæledyr fra hjemmet eller hold dem i ubehandlede rom.
  3. Dekk til akvarium el.l. for å hindre at væskedamp eller støv kommer inn i tanken.
  4. Siden insektsspray skaper en fin aerosoltåke, kan midlene bevege seg gjennom all luften i hjemmet ditt. Du kan også vurdere å slå av sentralvarme eller klimaanlegg, som kan sirkulere luftbårne midler.
  5. Hold mennesker og kjæledyr unna det behandlede området i 4 timer eller til midlene er tørket. Dersom det er snakk om barn under 4 år, gravide, eller mennesker med luftveissykdommer eller andre underliggende tilstander som kan gjøre dem ekstra sensitive, bør det brukes en 24-timers karantene av behandlet området.

Hva med bruk av sprøytemidler utenfor hjemmet/ utendørs?

Kontaktdrepende middel i pulverform er normalt sett tilsatt bitterstoff som gjør at barn eller kjæledyr ikke vil spise på det. For å minimere risikoen for skade på barn eller kjæledyret ved bruk av vannbasert sprøytemiddel, fjern barn og kjæledyr fra alle områder du planlegger å behandle.

Ved direkte behandling av maurreir utendørs bør barn og kjæledyr holdes borte fra området en stund etterpå og frem til området er tørt.

Forgiftning

Noen ganger kan til og med forsiktig bruk av et insektmiddel forårsake skade på et følsomt, sykt eller skadet dyr. Hvis du mistenker at kjæledyret ditt har blitt forgiftet av et insektmiddel og du trenger hjelp, ring din veterinær eller giftinformasjonen på 22 59 13 00

Konklusjon

Ved å følge Skadedyrproffens guider og lese etiketten og følge anvisningene der vil dine kjæledyr og barn være trygge.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0