Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll   (Plodia interpunctella) Vinger hvite innerst, rødbrune ytterst, delt av et mørkt bånd Kropp 8-10 mm, vingespenn 16-20 mm Larven hvit, gul eller grønn med et rødbrunt hode Tørrfruktmøll med slitte vinger kan være vanskelig å kjenne igjen. Biologi og...
Melmøll

Melmøll

Melmøll  (Ephestia kuehniella) Gråspraglet med mørke sikksakkformede tverrlinjer og prikker Kropp 10-12 mm Vingespenn 20-25 mm Larven lysegrønn, rosa eller hvit   Biologi og adferd Melmøll finnes ikke utendørs, men innendørs i hele Norge. Hunnen legger opptil 200...
Klesmøll

Klesmøll

Klesmøll   (Tineola bisselliella) Gullglinsende Gylne, oppreiste hår på hodet Lengde 5-8 mm, vingespenn 10-17 mm Larven hvit med brunt hode Klesmøll kan lett forveksles med pelsmøll som lever utendørs i Norge og har mindre skadeomfang.   Biologi og adferd I Norge...
0