Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll   (Plodia interpunctella)

  • Vinger hvite innerst, rødbrune ytterst, delt av et mørkt bånd
  • Kropp 8-10 mm, vingespenn 16-20 mm
  • Larven hvit, gul eller grønn med et rødbrunt hode

Tørrfruktmøll med slitte vinger kan være vanskelig å kjenne igjen.

Biologi og adferd 

I Norge er tørrfruktmøll vanlig innendørs over hele landet. Hunnen legger 200-300 egg i sin levetid. Eggene legges direkte på matvarer eller utenpå pakker med matvarer. Larvene lever av all slags tørr vegetabilsk mat som nøtter, mandler, rosiner, sjokolade, frøvarer, dyrefôr og mel- og kornvarer. De beveger seg ned i matvarene eller gjennom åpninger i matforpakninger. Utvokste larver forlater matvarene for å forpuppe seg på beskyttede steder. Ved optimal temperatur (28-32 °C) kan hele livssyklusen fra egg til voksen gjennomføres på 32-38 dager.

Skade

Larvene forurenser produktene de utvikler seg i med gnag, spinn og ekskrementer. Tørrfruktmøll er meget vanlig i private hjem.

Forebygging og bekjempelse

  • Forebyggende på lager: Oppbevar varer tørt og kaldt, reduser lagringstiden, rengjør jevnlig og bruk deteksjonsfeller.
  • I private hjem vil oppbevaring av tørrvarer i tette beholdere eller kjøleskap være forebyggende.
  • Ved angrep, fjern angrepne varer og varmebehandle (60-80 °C i 1-2 timer) eller kuldebehandle (-18 °C i to døgn).
  • Støvsug slik at larver og pupper fjernes.
  • Gassing av store lager og møller kan være aktuelt.
  • Bruk av feromoner (parringsforstyrrelser). NB! Fordi forpuppingen kan skje langt unna matvarene, kan varene reinfiseres etter en bekjempelse når puppene klekker.

 

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den...

les mer
0