Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk (Periplaneta australasiae)

Den australske kakerlakken er ikke ofte å se i Norge. I likhet med den amerikanske, er den vant til varmere klima og en lengre sommer. Den forekommer sporadisk på enkelte steder i landet.

Kjennetegn

Den australske kakerlakken er veldig lik sin slektning, amerikansk kakerlakk. Den er rød-brun og ca. 3,5 cm stor. Det er noen særtrekk som skiller dem betydelig; den australske kakerlakken har en tydelig hvit-farge ytterst på vingen. En annen ting som skiller de to, er at den australske kakerlakken har vinger som er utviklet såpass at den kan fly. Eggkapselen som moren legger eggene i, hos australsk kakerlakk, er 5 mm bred og 10 mm lang. Nymfene som kommer ut av eggene er ganske lett gjenkjennerlige på grunn av deres gule prikker.

Livssyklus

Australsk kakerlakk har tre stadier før den er fullvoksen. Det er egg, nymfe og voksen. Først parer hun-kakerlakken seg med en han, så legger hun 24 egg i en sprekk eller et annet bortgjemt sted, deretter går det 40 dager før eggene klekkes. Ut fra eggene kommer det nymfer som har gule prikker på ryggen. Den optimale temperaturen for en vellykket klekking er ca. 30-36 grader, så dermed er ikke Norge et godt sted for disse kakerlakkene.

Adferd

Den australske kakerlakken er er nattaktiv, slik at den spiser og beveger seg når det blir mørkt. Dette betyr at den søker mørke, fuktighet og varme i steder innendørs. Den amerikanske kakerlakken er en bytteeter, den spiser alt den kommer over, åtsler og andre insekter. Dersom man ser kakerlakker i lyset på dagen, tyder dette på at det er en stor mengde kakerlakker på stedet.

Spredning

Den australske kakerlakken sprer seg til Norge og andre nordlige strøk, gjennom matvarer og andre importvarer. De har svært dårlige forutsetninger for å kunne overleve i det norske klimaet.

Skade

Den australske kakerlakken spiser på matvarer vi mennesker oppbevarer. De tar seg inn over alt i kjøkken der det er fuktig og varmt. Kakerlakkene avgir en sterk lukt fra sekretene de legger fra seg. Dette er ofte en sterk lukt som mange synes virker sjenerende i seg selv. Denne lukten har medvirket til store økonomiske konsekvenser for restauranter og hos matvareprodusenter. Kakerlakker kan forekomme i store antall og kan fort formere seg og bli mange. Angrep av kakerlakker kan ha store psykiske påkjenninger for beboere.

Smittefare

Mange lurer på om den australske kakerlakken kan overføre sykdommer. Disse dyrene ferdes ofte på urene steder, der ser etter mat i kloakker og søppelbøtter. Dette kan i teorien gjøre at de kan bære med seg smitte fra slike steder og over til matvarer og andre ting som kan smitte oss i rene soner.

Dersom du opplever kakerlakker  bolig eller på arbeidsplass, ikke forsøk med egne bekjempelsesmetoder. Vi i skadedyrproffen. samarbeider med seriøse skadedyrfirmaer over hele landet, så ta kontakt med oss for å bli henvist til en a våre partnere. Alle våre partnere har gode priser og garanterer for sitt arbeid.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den...

les mer
Tobakksbille

Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne) Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er...

les mer
0