Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne)

Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og fuktighet for sin utvikling blir den sjelden en vedvarende plage i norske boliger.

Forekomst

Tobakksbillene stammer sannsynligvis fra Afrika, men har spredt seg over hele verden med mennesket. I nordlige områder som Norge kan den kun formere seg innendørs. Den er funnet over hele landet. Den er blant våre 20 vanligste skadedyr, basert på antall prøver innsendt til Folkehelseinstituttet. Tobakks-billen er et av de eldste skadedyr man kjenner til. Døde biller ble oppdaget i faraoen Tut-ankh-Amons grav i Egypt, som da den ble åpnet i 1922 hadde vært forseglet i over 3200 år.

Biologi

Hun-billen legger 30 – 40 egg over en periode på rundt tre uker. Utviklingstiden er svært temperaturavhengig. Larvene liker best høy luftfuktighet. Under 20 °C skjer ingen utvikling, den går raskest ved 35 °C. Under normale varme forhold klekkes eggene etter 6-10 dager. De fire larvestadiene varer til sammen 5 til 10 uker, deretter forpupper larven seg i en spunnet kokong. Det fjerde larvestadiet kan imidlertid, dersom temperaturen er lav, gå inn i overvintring, men den må fortsatt ikke ha temperaturer under 7 °C. Etter 2 til 3 uker klekkes den voksne billen, som kun lever i 3 til 4 uker. Livssyklusen fra egg til voksen tar altså ca. 50 – 100 dager, oftest 70 – 80 dager. Under optimale temperatur-, fuktighets- og nærings-forhold kan billen ha seks generasjoner i året!

Kjennetegn

Tobakksbillen er 2-3 mm lang, eggformet og fargen er brungul. Antennene er sagtakkete og ryggsiden er glat. Dette står i motsetning til den liknende brødbillen som har antenner med tre lange endeledd og stripete dekkvinger. Kroppen har spredte, gyldne, utstående hår. Sett fra siden er den lutrygget, i den forstand at hodet vender nedover under ryggen. Larven til tobakks-billen er som ferdig utviklet ca. 4 mm lang og gulhvit med krum kropp. Hodet og bena er lysebrune. Billen hører med til familien borebiller. Forutsatt at alle lever opp, kan en eggleggende tobakksbille gi opphav til flere millioner biller på ett år. Tobakksbillene er flinke til å fly, så lenge temperaturen er over 18 °C. De er mest i aktivitet om kvelden og tidlig på natten. De flyr ofte mot lys.

Skade

Tobakksbillen kan leve på ulike tørre matvarer, krydder og nytelsesmidler. Eksempler er tobakk, chilipepper, paprika, kakao, tørkete medisinplanter, ris, rosiner, soltørkete tomater, tørket fisk, dyrefôr og ulike kornvarer mm. Den har en enestående evne til å bryte ned giftstoffer. Selv på pyretrumplanter, brukt i utlandet til å ekstrahere insektmidler, kan den gjøre betydelig skade. Alle andre insekter ville dødd av å spise disse plantene. Den er også flere ganger funnet spisende på trolldeigfigurer som inneholder over 30 % salt. Størst skade gjør tobakksbillen i tobakkindustrien, men også museer, særlig botaniske med herbarier, er utsatt. På jakt etter mat kan de noen ganger gnage gjennom bøker, lær, treverk og tekstiler, men slike skader er ikke rapportert fra Norge.

Forebygging

Svært mange av angrepene i norske hjem skyldes at folk har kjøpt med seg krydder i løs vekt fra Middelhavslandene. Spesielt «billig safran» ,som aldri er ekte safran, har vært godt representert. Frys alltid slike varer ved hjemkomst. Store matvarelagre og herbarier er trygge dersom lagringstemperaturen er under 18 °C. I tobakks-industrien og der kaldlagring ikke er mulig, bør bestanden av biller overvåkes med feromonfeller, siden et feromon spesifikt for tobakksbillen er utviklet. Dette effektive feromonet brukes for å tiltrekke billene til klisterfeller eller andre typer feller.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0