Maur gift

Maur gift

Maur kan skade boliger, angripe konstruksjonen å forårsake ubehag og problemer for mennesker. De kan forurense mat med bakterielle og sykdomsfremkallende organismer, inkludert salmonella. Maur er alltid på jakt etter vann, mat og en trygg plass å bo, alt dette de kan finne idin bolig. Maurkolonier søker etter fuktige steder hvor de kan bosette seg i forhold de anser som gode for å. Maurangrep ses veldig ofte i forbindelse med høy fuktighet i konstruksjonen. Rikelig med mat og beskyttelse mot elementene oppmuntrer maur til å bosette seg.

Vi hører ofte at kunder ønsker vår sterkeste maurgift, dette spørsmålet er for mange litt vanskelig å forstå, men den sterkeste maurgiften er ikke den som dreper maur raskest, lukter mest kjemi, eller den som ble ulovlig for noen år siden. Den beste maurgiften derimot, utnytter insektenes måte å leve på. Et maursamfunn har alltid ute arbeidere for å samle mat, slik at samfunnet kan spise. Dersom denne maten inneholder en effektiv sentvirkende maurgift, vil denne kunne utslette hele kolonien.

 

Hva du bør vurdere når du velger maur gift

Før du kjøper maurgift, bør du identifiser arten som du skal bekjempe. I Norge er det veldig ofte sukkermaur (sort jordmaur) eller stokkmaur som vi får inn i boligen. Har man avdekket et reir eller bol? Eller er det kun spredt aktivitet? Hvor er aktiviteten, inne eller ute?

Stokkmaur er den største maurarten i Norge. Denne maurtypen har et velfungerende samfunn med både svermere og arbeidere. De gnager hull i vegger, gulv og tak for å bygge seg et reir. Dette etterlater seg ofte hauger med sagflis som de har fraktet ut av veggen.

Sort jordmaur kalles også sukkermaur fordi den er glad i søt mat. Om våren kommer den ofte inn for å lete etter mat, men forsvinner vanligvis av seg selv etter kort tid. Dersom det oppdages levende maur inne på vinterstid, er dette en klar indikasjon på at det sitter et maursamfunn i konstruksjonen i boligen. Maur går i dvale på høsten, men på grunn av varmen fra boligen våkner de tidlig i den tro at våren er kommet. Det er da viktig å få satt i gang med tiltak slik at dette ikke dette problemet ikke utvikler seg unødvendig. Sort jordmaur liker spesielt godt høy fuktighet. Når de anlegger reir inne i en konstruksjon er det ofte en fuktproblematikk i området. Maur som anlegger reir inne, kan ødelegge myke byggematerialer som fuktskadet trevirke eller isoporisolasjon.

Typer maurgift

sprøytemiddel

Insektmiddel kommer i 2 forskjellige typer. Insektspray og forgiftet åte. Insektspray inneholder en kontaktdrepende gift som tar livet av maurene ved direkte kontakt. Disse midlene består som oftest av et pyretroid, som er et giftstoff som virker raskt drepende og kraftig frastøtende på maur. Dersom et område blir behandlet med et insektmiddel av denne typen, vil maur sannsynligvis holde seg unna det behandlede området over en periode.

Denne typen insektmiddel vil ikke ha noen smitte effekt på maursamfunnet. Det vil i stor grad kun fjerne maurstier og drepe en liten andel arbeidere.

Dersom et samfunn/reir blir funnet og skal direkte behandles, så er et sprøytemiddel som dette et klart førstevalg av bekjempelsesmiddel.

Forgiftet åte

Åte kommer i flytende form, gel eller som granulat. Denne formen for insektmiddel utnytter maurens adferdsmønster til å spre aktiv maurgift inn i samfunnet. Gele og flytende formulering er det som lettest spres til larver og andre i reiret.  Granulat kan også være et godt alternativ, dersom man ikke klarer å avdekke reiret. Åte anses generelt som det beste alternativet når du er usikker på reirets plassering.

 

Lage maurgift selv

Ærlig talt, det er ikke noe slikt som et godt bekjempelsesmiddel man kan blande sammen hjemme på kjøkkenbenken. Dersom disse midlene skal fungere optimalt, må det blandes sammen av midler som allikevel er beregnet på å drepe insekter. Disse finnes, men det vil være komplisert og kostbart å blande dette sammen selv.

Hvilke type maurgift skal vi velge?

For det første, riktig bekjempelsesmiddel på riktig plass fungerer veldig godt.

Man bør alltid vurdere et forgiftet åte før man bruker kontaktdrepende insektspray eller pulver.

Maurgift inne

I ALLE tilfeller hvor man ikke har funnet reirettil mauren, er forgiftet åte det riktige valget. Når man velger et åte bør man alltid velge en tube fremfor ferdig fylte bokser. Dette fordi at tuber med åte vil alltid være ferskere enn en ferdig fylt lokkeboks som har stått i en butikkhylle i en lang periode. Når man bruker forgiftet åte inne, vil åte i gele form eller flytende være det riktige valget. Et godt tips når man har avdekket en maursti, er å plassere åten i begynnelsen av stien. Hvis mauren lager en sti fra verandadøren og inn på kjøkkenet, er ikke kjøkkenet riktige stedet for plassering av åte😊 Kanskje man lykkes best med å plassere åte utenfor døren?

Maurgift ute

Dersom du kun har observert spredt aktivitet og ikke klarer å lokalisere ei tue, så er åte det beste alternativet. Åte i gele eller flytende form er det beste, men ute vil en granulert formulering ikke bli så raskt brutt ned. Granulert åte vil også være en mye rimeligere variant å bruke. Ute vil det naturligvis gå større mengder, da giften vil bli spredt til mange samfunn.

Dersom du har et maurproblem du ønsker å løse selv, bør du ha flere typer åte og en insektspray tilgjengelig. Maur har forskjellige preferanser når det kommer til mat. Slik at det vil være nødvendig å prøve et par forskjellige åter for å finne ut hva som er dine maurs ønskede matkilde. Vi har satt sammen store og små, gode maurpakker som vil gi deg alt du trenger for en vellykket bekjempelse.

Når man bruker åte, er ikke store mengder ønskelig. God tålmodighet og påfyll når det er tomt er en god tilnærming. 1-2 gram i små dråper om gangen kan være en god start.

Ved bruk av granulert åte, kan en liten teskje hver 3-meter være en god begynnelse.

Kontroller daglig om det er tomt for åte.

Våre favoritter når det kommer til aktiv maur gift er våre maurpakker mot sukkermaur eller stokkmaur

Men av enkeltprodukter har vil disse favorittene:

  1. Kvitt superkonsentrat mot maur
  2. Swirr mauråte
  3. Kvitt granulert åte mot maur
  4. Trinol vanningsmiddel mot maur
  5. Super permetrin insektspray

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
0