Hva er skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll handler om å bekjempe og forebygge skadedyr som kan føre til både helseproblemer og ødeleggelser av gjenstander og verdier. Det finnes ulike metoder for skadedyrkontroll, og det er viktig å velge riktig metode for å unngå skade på mennesker, dyr og miljø.

Nøkkelpunkter

  • Skadedyrkontroll er viktig for å beskytte menneskers helse og eiendommer mot skade forårsaket av skadedyr
  • Forskjellige metoder for skadedyrkontroll benyttes, og det er viktig å velge riktig metode for å unngå skade på mennesker og dyr
  • Profesjonelle skadedyrbekjempere kan bistå med effektiv og trygg kontroll, samt gi råd om forebygging og miljøvennlige metoder

Hvordan skadedyrkontroll gjennomføres

Skadedyrkontroll er en viktig oppgave som kan utføres av privatpersoner, bønder samt av offentlig godkjente skadedyrkontrollører.

Du, som privatperson, har lov til å kontrollere og eventuelt utrydde skadedyr og skadeinsekter på dine privatområder. Dette inkluderer bønder som har lov til å utføre dette på sine områder. Men du må vite hvordan. Det er derfor vi i Skadedyrproffen legger ut en del veiledninger, og legger ved veiledninger i produktpakkene våre, slik at du skal vite hvordan du kan og bør utføre skadedyrkontroll selv.

Profesjonelle skadedyrbekjempere skal ha opplæring, kompetanse og utstyr for å håndtere skadedyrproblemer på en effektiv og trygg måte. De skal også kunne tilby råd og veiledning om forebygging av skadedyr og risiko.

Det finnes i tillegg tiltak som kan iverksettes for å redusere helse- og miljøeffekter av skadedyrkontroll, for eksempel ved å bruke grønne og miljøvennlige metoder. Deriblant bruk av gode feller og giftfri insektsmiddel som frysespray eller tørkepulver. Her får du kjøpt mye av det som kalles “grønn skadedyrkontroll”.

Steg 1: Artsbestemmelse

Først og fremst er det viktig å bestemme hvilken art av skadedyr man har å gjøre med. Det kan være enkelt når det gjelder for eksempel mus eller rotte, men ikke fullt så enkelt hvis det er noe som likner på en møll.

Artsbestemmelse gjøres ved å observere skadedyrenes utseende, atferd og eventuelle tegn de etterlater seg i eiendommen eller skaden. Du kan se i vår skadedyroversikt for finne frem blant de ulike kadedyrene som er vanlig i Norge.

Eksempler på vanlige skadedyr i Norge inkluderer gnagere som rotter og mus, insekter som maur, matmøll, klesmøll og kakerlakker, samt veggedyr og skjeggkre.

Valg av korrekte metoder

Når man har identifisert hvilken art av skadedyr man har å gjøre med, er det viktig å velge riktig metode for å bekjempe dem.

Det finnes både kjemiske (gift) og ikke-kjemiske metoder for skadedyrkontroll.

Kjemiske metoder inkluderer bruk av insektmidler og åte (begge deler er gift), mens ikke-kjemiske metoder kan innebære fysiske tiltak som klappfeller, elektrisk musefelle, feller og miljøriktige metoder for å hindre skadedyrenes tilgang til mat og husly.

Rotter, mus, maur, veggedyr og møll kan du behandle mot selv, mens kakerlakker og skjeggkre bør kun gjøres av profesjonelle skadedyrteknikere som bruker oppdaterte metoder og forgiftet åte lagt up på rett vis.

Forebyggende arbeid

For å hindre at skadedyr etablerer seg eller re-etablerer seg, er det viktig å utføre forebyggende arbeid.

Dette kan innebære regelmessig inspeksjon av eiendommen og fjerne kratt, vedstabler og rot som kan være fine skjulesteder for skadedyrene. Det kan også være tetting av åpninger hvor skadedyr kan trenge inn, som for eksempel bruk av musebørster og stålull for å holde musene ute.

Det kan også være bruk av tørkepulver i sprekker, hulrom og andre steder som vil forebygge mot Brun pelsbille, veggedyr eller andre krypende insekter som trives på disse plassene.

“Grønn skadedyrkontroll”

Grønn skadedyrkontroll fokuserer på å bekjempe skadedyr på en miljøvennlig og helsemessig trygg måte. For å oppnå dette benyttes ulike metoder, som giftfri bekjempelse, bruk av feller og tørkepulver. Dette reduserer den negative risikoen for mennesker, og bidrar til å beskytte både helse og miljø.

Giftfri bekjempelse er et viktig aspekt ved grønn skadedyrkontroll. Dette innebærer å unngå bruk av kjemiske midler som kan forårsake helseproblemer og skader på miljøet. Ved å benytte metoder som feller, utelukkelse og naturlige midler forhindres spredning av sykdom og helserisiko for mennesker.

Tørkepulver er et eksempel på et giftfritt alternativ i bekjempelsen av skadedyr. Det finnes ulike typer tørkepulver som kan være effektive mot visse skadedyr og er skånsomme mot miljøet og helse. Dette gir et tryggere og mer miljøvennlig alternativ sammenlignet med kjemiske bekjempelsesmidler.

Bruk av feller er en annen metode som benyttes innen grønn skadedyrkontroll. Feller kan effektivt fange skadedyr uten å forårsake skade på miljøet eller mennesker. Samtidig bidrar dette også til å forhindre materielle skader og økonomiske tap som skadedyr kan forårsake.

Grønn skadedyrkontroll er et viktig spørsmål innen beskyttelse av mennesker og miljø i dagens verden. Ved å bruke miljøvennlige metoder og fokusere på å minimere helserisiko, bidrar det til en bærekraftig og ansvarlig tilnærming til skadedyrkontroll.

“Integrert skadedyrkontroll”

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler integrert skadedyrkontroll, som kombinerer flere metoder for effektiv og trygg bekjempelse av skadedyr. Dette involverer både miljøvennlige metoder og hensyn til menneskers helse. Instituttet legger også vekt på å følge myndighetens krav og rammeverk for skadedyrbekjempelse.

Et eksempel på dette er integrert skadedyrkontroll for mus:

  1. Man fjerner musenes matkilde
  2. Man setter frem feller med mat i
  3. Man tetter musenes inngangssteder i huset
  4. Man fjerner evt. kratt og rot som er helt inntil husets vegger og grunnmur

Det første er viktig for at åtet i fellen skal virke forlokkende. Sultne mus går lettere i fellen.

Det tredje og fjerde punktet er viktig for å hindre nye mus i å komme inn i huset.

Kombinasjonen av de ulike metodene gjør at man står mye sterkere rustet mot mus i det huset i fremtiden. Fordi man har gjort integrert skadedyrkontroll.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
0