Tørkepulver mot insekter: Effektiv bekjempelse av skadedyr

Tørkepulver mot insekter har blitt en populær gift-fri metode for å bekjempe skadedyr som veggedyr, edderkopper, skjeggkre, maur, biller og andre krypende insekter. I tillegg fungerer dette mot møll, som matmøll og klesmøll. Dette er et giftfritt spesialpreparat som kan brukes både innendørs og utendørs. Tørkepulver ødelegger insektenes «hud», slik at de tørker ut og dør.

Tørkepulver kan benyttes på mange forskjellige måter. Det kan legges ut i et tynt lag der dyrene oppholder seg eller forventes å passere over. Det kan også påføres som et skum, og når det tørker, er det kun et tynt lag med tørkepulver som ligger igjen.

Tørkepulver er regnet som mindre giftig enn mange andre insektmidler og kan derfor være et godt alternativ for de som ønsker en mer naturlig bekjempelse av skadedyr.

Vi anbefaler ACO spray tørkepulver (syntetisk) og InsektNix Spray tørkepulver (naturlig).

Hvorfor virker tørkepulver mot insekter

Tørkepulver er en effektiv måte å bekjempe insekter på. Dette pulveret fungerer ved å absorbere fuktighet fra insektene, som fører til at de tørker ut og dør. Tørkepulver fungerer spesielt godt mot insekter som lever i fuktige områder, og spesielt insektene veggedyr, edderkopper, skjeggkre og sølvkre.

En annen fordel med tørkepulver er at det kan brukes som et forebyggende tiltak for å hindre insekter i å komme inn i hjemmet. Ved å påføre tørkepulver rundt dører og vinduer, kan man skape en barriere som ikke nødven digvis hindrer insekter i å komme inn, men hindrer dem i å være der lenge samt hjelper til at de ikke formerer seg.

Til bruk mot veggedyr er tørkepulver helt fantastisk.

Tørkepulver er også en miljøvennlig måte å bekjempe insekter på. Det er ikke giftig og inneholder ikke skadelige kjemikalier som kan skade miljøet eller helsen til mennesker og dyr. I tillegg er tørkepulver en langvarig løsning, da det kan holde insekter borte i flere måneder.

Ulike former for tørkepulver

Du har helt sikkert vært i kontakt med tørkepulver før. Oftest brukes silisium dioksid, og du kjenner det nok fra disse små posene som ofte ligger inne i emballasje når man kjøper nye ting. For eksempel nye joggesko, en ny forsterker eller noe annet som ikke bør bli fuktig. Det ligger som regel små hvite poser der det står «Do not eat» eller tilsvarende. Dette er silisium dioksid, som er den kjempiske betegnelsen for tørkepulver. Bare det at tørkepulver er knust til kjempefint pulver.

Det er to ulike typer av silisium dioksid:

Silisiumdioksid – naturlig mineral

Tørkepulver inneholder ofte silisiumdioksid, som er et naturlig mineral som finnes i jordsmonnet. Dette stoffet er ufarlig for mennesker og dyr, men det er dødelig for insekter. Når insekter kommer i kontakt med det, vil det absorbere fuktigheten fra insektene og føre til at de tørker ut og dør.

Når man bruker naturlig silisium dioksid til behandling mot insekter er det veldig viktig at dette er helt finknust pulver. Man kan ikke bare legge en pose med «do not eat»-innhold, men må bruke et kjempefint pulver. Det skal legges inn i sprekker og steder der insektene går eller må krysse for å komme inn der du ikke vil ha dem. Da vil dette virke, og enten holde insektene ute eller sørge for at de dør.

Silisium dioksid er ikke giftig, men det er ikke anbefalt å spise det. Så derfor står det «do not eat» på det.

Med andre ord er tørkepulver en effektiv, trygg og miljøvennlig måte å bekjempe insekter på. Det fungerer ved å absorbere fuktighet fra insekter, noe som fører til at de tørker ut og dør.

Produkter som er godkjent for bruk i Norge inneholdende naturlig silisium dioksid er:

  • InsektNix
  • Insektnix spray
  • Verminix
  • Myrnix

Syntetisk Silisiumdioksid

Syntetisk silisium dioxid, også kjent som amorf silica, er en syntetisk fremstilt versjon av dette. Det brukes mye som tørkepulver av profesjonelle skadedyrteknikere som bekjemper insekter som veggedyr. Dette pulveret er kjent for sin effektive evne til å tørke ut insekter og deres egg, og det er også giftfritt, noe som gjør det til et trygt valg for bruk i hjemmet.

En studie utført av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet bekreftet at Syloid 244 fp, et syntetisk amorf silica, var mer effektivt mot veggedyr enn naturlig diatomépulver (naturlig silisiumdioksid), i et småskala petriskålforsøk. Derfor ble Syloid 244 fp undersøkt nærmere i et arena- og et simulert feltforsøk i arena. Til sist ble det utviklet en metode for å effektivt utnytte tørkepulveret i felt.

Det er viktig å merke seg at selv om syntetisk silisiumdioxid er et trygt alternativ, bør det brukes med forsiktighet og følge bruksanvisningen nøye. Overdreven bruk kan føre til at pulveret blir spredt rundt i huset og forårsake irritasjon i luftveiene.

Produkter som er godkjent for bruk i Norge inneholdende syntetisk Silisium dioksid er:

  • Aco spray (Selges til forbruker)
  • For Bugs Plus (selges kun til profesjonelle men er lov til å brukes av privatpersoner)

Hvilket produkt virker best

Det finnes flere produkter på markedet som kan brukes til å bekjempe insekter med tørkepulver. Noen av de mest populære produktene inkluderer Aco spray, For bugs plus, Insektnix tørkepulver og Insektnix spray. Men hvilket produkt virker best?

Ifølge eksperter på skadedyrbekjempelse kan alle produktene være effektive, men resultatene kan variere avhengig av hvilken type insekt som skal bekjempes og hvor alvorlig infestasjonen er og mengden produkt som brukes.

Det er tidligere i Norge gjennomført en omfattende studie om tørkepulver og hvor effektivt det er mot veggedyr.

  • Studien viser at Syntetisk tørkepulver(syloid) og Naturlig tørkepulver (Kiselgur) kan begge være effektive i å drepe insekter som veggedyr.
  • Syntetisk fremstilt tørkepulver er mer effektivt enn naturlig
  • Syntetisk har høyere dødlighets-virkning ved lave doser enn naturlig tørkepulver

Lab-tester

Det ble brukt påføringsrater på 3,0, 1,0, 0,3 og 0,1 g/m2 for å kontrollere effekt.

Naturlig tørkepulver:

Ved 0,3 og 0,1 g/m2 påføringsrate klarte ikke Kiselgur pulver å oppnå 100% dødelighet på 7 dager. På 0,3 g/m2 påføringsrate nådde Kiselgur pulver 50% dødelighet på 5 dager, mens på 0,1 g/m2 påføringsrate klarte Kiselgur pulver aldri å nå 50% dødelighet på 7 dager. Over lengre eksponering død flere insekter.

Syntetisk tørkepulver

Syloid pulver drepte betydelig flere veggedyr enn Kiselgur pulver ved 0,3 og 0,1 g/m2

Ved 0,3 g/m2 påføringsrate drepte Syloid pulver alle veggedyr på fire dager, mens Kiselgur bare drepte 54% på syv dager. Ved 0,1 g/m2 påføringsrate drepte Syloid pulver alle veggedyr på fem dager, mens Kiselgur pulver bare drepte 37% på syv dager.

Samlet sett viser resultatene at Syloid pulver er mer effektivt enn Kiselgur pulver i å drepe Veggedyr ved lave påføringsrater.

Dermed er produkter som For Bugs Plus og Aco spray mer effektive mot insekter enn InsektNix, selv om alle produktene gjør det de skal.

Er tørkepulver farlig for mennesker?

Tørkepulver er et vanlig middel for bekjempelse av insekter og skadedyr. Men mange lurer på om det kan være farlig for mennesker. Her vil vi se nærmere på dette spørsmålet og gi deg svarene du trenger.

Selv om tørkepulver er ganske trygt for mennesker, kan det fortsatt være til irritasjon og muligens farlig hvis det brukes feil dersom man har sterk astma eller allergi mot støv. Det er viktig å følge produsentens instruksjoner nøye og bruke verneutstyr som grummihansker og en eventuelt en støvmaske når du håndterer tørkepulveret.

Poenget er å ikke puste inn en støvsky av dette pulveret. Men legger man det på riktig skal det uansett ikke bli en støvsky.

Det er viktig å unngå å få tørkepulveret på huden eller puste det inn, da det kan irritere huden og luftveiene. Hvis du ved et uhell får tørkepulver på huden, bør du vaske det av med vann og såpe ganske raskt etterpå. Det er ikke etsende, men det tørker ut huden hvis det får ligge på i lengre tid.

Tørkepulver kan være spesielt farlig for personer med astma eller andre luftveissykdommer. Hvis du har en slik tilstand, bør du unngå å bruke tørkepulver eller være i nærheten av områder der det brukes.

I sum, tørkepulver er relativt trygt for mennesker når det brukes riktig og med forsiktighet. Men det er viktig å følge produsentens instruksjoner nøye og bruke verneutstyr når du trenger det. Hvis du har en luftveissykdom, bør du unngå å bruke tørkepulver eller være i nærheten av områder der det brukes. Det vil si inntil det har «lagt seg» der det skal være.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0