Skrukketroll i hus: Enkel og effektiv metode for å bli kvitt dem

Skrukketroll er små krepsedyr som ofte finnes i fuktige og mørke områder, som kjellere og rundt husets grunnmur. I Norge har de mange navn, slik som for eksempel benkebitere, beltedyr, munkelus, skoppetroll, kaffebiller og tusselus.

Selv om de ikke gjør skade på boliger og ikke overfører sykdommer, kan det være naturlig å ønske å bli kvitt dem, spesielt hvis de har funnet veien inn i huset. For å bli kvitt skrukketroll effektivt, er det viktig å forstå deres naturlige habitat og hva som tiltrekker dem til hjemmet ditt.

Eller bare gjøre som vi anbefaler: Bruk denne lettbrukte pakken med middel mot skrukketroll, fra Skadedyrproffen.no. så gjør du det enkelt for deg selv.

Hva er skrukketroll og hvorfor finnes de i huset

Skrukketroll som insekt i Norge

Skrukketroll er et vanlig landlevende krepsdyr i Norge. De er flate, ovale i form og har syv par ben og to antenner. De er aktive om natten og trives i fuktige og mørke steder som kjellere, gamle trestubber og liknende områder for å hindre vanntap fra kroppen.

Flere arter av skrukketroll

Det finnes rundt 26 arter av skrukketroll i Norge, hvorav fire er funnet i drivhus og de andre 22 i utendørs områder. Den vanligste typen skrukketroll vi finner innendørs eller i hagen er mellom 1 og 2 cm lange, men det finnes en type som kan bli opptil 3 cm lang og lever ved havstrender (FHI). De fleste skrukketroll er gråaktige i fargen og har en tydelig leddelt, oval kropp og syv par føtter.

Krepsdyr og gjeller

Skrukketroll er krepsdyr, og i likhet med andre krepsdyr er de avhengige av fukt for å kunne puste. De har et spesielt organsystem kalt gjeller hvor de utveksler oksygen og karbondioksid med omgivelsene. Dette organsystemet fungerer best i fuktige miljøer, og derfor trives skrukketroll i kjellere eller fuktige steder i hjemmet.

Leveområder og næringskjeden

Skrukketroll finnes ofte i fuktige områder som kjellere og hager.

De spiller en viktig rolle i næringskjeden ved å bidra til nedbryting av organisk materiale, som gamle blader og trestubber, og omvandle det til næringsstoffer som andre planter og dyr kan bruke. Dermed er skrukketroll en del av det naturlige økosystemet, selv om de kan oppfattes som skadedyr i hjemmet.

Årsaker til skrukketroll i boliger

Fuktighet

En av hovedårsakene til at skrukketroll finnes i hus er fuktige steder. De kan imidlertid også klatre oppover husvegger og komme seg inn i boligen gjennom vinduer og ventiler.

De trives best på fuktige steder, slik som bad og kjøkken. Når det er høy luftfuktighet innendørs, kan dette tiltrekke seg skrukketroll. Det er viktig å ha god ventilasjon i boligen for å unngå fuktighet.

Skrukketrollene puster med gjeller og er avhengige av fuktig luft, ettersom de opptar oksygen fra vann og ikke tåler å bli uttørket. Derfor er det viktig å håndtere problemet med fuktighet i rommet der de oppholder seg, slik som kjelleren eller et annet mørkt og fuktig område.

Effektive metoder for å redusere fuktigheten og dermed gjøre området mindre attraktivt for skrukketroll:

  • Forbedring av ventilasjon
  • Drenering rundt grunnmuren
  • Høyere varme

Hvis det ikke er mulig å gjøre, eller koster for mye nå, så kan du bruke pakkeløsningen med spray mot skrukketroll der tørkepulver inngår.

Vann og mørke

Skrukketroll liker også mørke, fuktige områder i og rundt huset. De kan ofte finnes i kjellere, under vasker og i andre fuktige kroker av boligen. Ved å redusere vannkilder og sørge for at området rundt huset er tørt og godt opplyst, kan man redusere antallet skrukketroll.

Matkilder i hjemmet

Skrukketroll er planteetere og spiser blant annet råttent plantemateriale og trevirke. De kan også spise både sopp og levende planter. Det er derfor viktig å fjerne råtnende blader, planter og annet organisk materiale fra både inne og ute.

PS: Plages du med råte eller sopp i trevirket inne bør det uansett behandles. Soppskadet treverk bør byttes ut, og det friske bør impregneres med Woodtox. Du kan også impregnere eventuell mur med Tec 23.

Sprekker og åpninger

Skrukketroll kan komme inn i huset gjennom sprekker og åpninger i vegger, gulv og tak. Hvis huset har dårlig isolasjon eller sprekker i strukturen, vil dette kunne tilrettelegge for at skrukketroll finner veien inn i boligen. Det er derfor viktig med god vedlikehold av husets interiør og arkitektur for å hindre at insektene kommer inn.

Pakkeløsningen med spray mot munkelus vil fungere svært godt i disse sprekkene der insektene/ krepsdyrene kommer inn.

Utenfor husets område

Skrukketroll trives også utendørs, spesielt i fuktig jord og plantemateriale. Hvis drømmehjemmet ditt ligger i et område med mye fuktighet, kan det være større sjanse for å få skrukketroll på besøk. Det er derfor viktig å holde hagen ren og ryddig, og eventuelt redusere fuktigheten utendørs.

Forebygging og bekjempelse av skrukketroll

Bedre ventilasjon og fuktighetskontroll

For å forebygge og bekjempe skrukketroll i huset, er det viktig å ha god ventilasjon og fuktighetskontroll. Skrukketroll trives nemlig i mørke og fuktige områder, og har behov for oksygen og fuktig luft.

Sørg derfor for å lufte ut rom ofte og varme opp rom som er kalde og fuktige. Det kan også være nødvendig å installere en fuktsperre og eventuelt drenere rundt grunnmuren for å hindre at fukt kommer inn i huset.

Fjerning og sikring av matkilder

Skrukketroll spiser for det meste råtnende planter og annet organisk materiale. Ved å fjerne matavfall, kondens og andre matkilder for skrukketrollene, reduserer du sjansen for at de vil trives innendørs. Det anbefales også å tømme søppelkasser og holde kjøkkenbenken ryddig.

Tetning av luker og sprekker

For å hindre at skrukketroll kommer inn i huset, bør man tette åpninger som lufteluker og ventiler med netting. Dette gjør det vanskeligere for skrukketrollene å krype inn. I tillegg bør man sjekke om det er sprekker eller hull i vegger og gulv, og fylle eventuelle åpninger med tetningsmasse.

Der dette er vanskelig anbefaler vi å bruke Skadedyrproffens pakke mot skrukketroll.

Naturlige og kjemiske bekjempelsesmetoder

Det finnes ulike metoder for å bekjempe skrukketroll, både naturlige og kjemiske. En av de naturlige metodene er å feie skrukketrollene opp med en feiekost og fjerne dem fra huset. Det finnes også noen kjemikalier som kan være effektive mot skrukketroll, slik som borsyre og soda.

Imidlertid er det viktig å huske at noen kjemikalier kan være skadelige for mennesker og dyr, så det kan være lurt å kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper dersom man velger å bruke kjemiske bekjempelsesmetoder.

Derfor anbefaler vi Skadedyrproffens middel mot skrokketroll.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fjerne skrukketroll?

For å fjerne skrukketroll fra hjemmet, er det viktig å redusere fuktigheten i de berørte områdene. Du kan forbedre ventilasjonen, drenere rundt grunnmuren, varme opp rom eller skifte ut utvendig fuktsperre på ytterveggen 1.

Effektive feller?

Skrukketroll kan også fanges ved hjelp av feller, for eksempel en skål med øl eller en fuktig avisrull som de kravler inn i og blir fanget. Men det blir fort grisete og ikke optimalt i en bolig…

Hvorfor er de på badet?

Skrukketroll trives i mørke og fuktige områder, og de er avhengige av fuktig luft for å puste. Derfor kan de ofte finnes på fuktige steder som bad og kjellere.

Er de skadedyr?

Nei, skrukketroll regnes ikke som skadedyr fordi de ikke ødelegger hus. De regnes derimot som nyttige, men da ute i naturen, der de bryter ned biologisk materiale som blader og døde planter. De er faktisk nyttige for oss, men da ute og ikke inne.

Hva spiser de?

Skrukketroll er hovedsakelig herbivorer og spiser vegetabilsk materiale, slik som råtnende blader og planter. De kan også spise noen små insekter og døde planterester.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0