Stripete borebille: Behandling og forebygging

Stripet borebille er en skadedyr som kan gjøre stor skade på treverk. Denne arten av borebiller er vanlig i Norge og kan angripe både gammelt og nytt treverk, samt møbler, bøker, papir og tapet. Larvene til stripet borebille gnager i veden og kan pulverisere den innvendig. Hvis angrepene ikke blir oppdaget og stoppet i tide, kan deler av konstruksjonen svekkes og skade påføres.

Det er viktig å være oppmerksom på tegn på stripet borebilleangrep, som små hull i treverket og sagmugg som samler seg rundt det. Hvis man mistenker at man har en stripet borebilleinfestasjon, er det viktig å ta tak i problemet så snart som mulig. Det finnes flere metoder for å bekjempe og forebygge mot stripet borebille, inkludert bruk av kjemiske midler og fysisk fjerning av infisert treverk.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva stripet borebille er, hvordan man kan oppdage og behandle infestasjoner, og hvilke forebyggende tiltak man kan ta for å unngå problemer med denne skadedyrarten.

Hva er Stripet Borebille?

Stripet borebille er en billeart som tilhører familien borebiller (Anobiidae). Den er vanligvis mellom 2,5 og 4 millimeter lang, og har en brun farge med mange langsgående striper på dekkvingene. Navnet kommer av de karakteristiske stripene på kroppen.

Stripet borebille finnes over hele landet og er et vanlig skadedyr i treverk i hus og bygninger. Larvene til stripet borebille gnager i treverket og kan forårsake store skader. De foretrekker bartre, men kan også angripe løvtrær, møbler, bøker, papir og tapet.

Stripet borebille er ofte forvekslet med andre borebiller, som for eksempel husbukk og råteborebille. Det er viktig å kunne skille mellom de ulike artene for å kunne behandle skadene på riktig måte.

Det er viktig å være oppmerksom på tegn til borebilleangrep, som for eksempel små hull i treverket, sagflis, og lyder av gnaging. Hvis man mistenker borebilleangrep, bør man kontakte en skadedyrbekjemper for å få riktig behandling.

Tegn på Stripet Borebille-infeksjon

stripet borebille skade

Stripet borebille er et av de vanligste treborende insekter i Norge. Det er viktig å kunne identifisere tegn på infeksjon for å kunne behandle den så tidlig som mulig. Her er noen vanlige tegn på stripet borebille-infeksjon:

 • Sirkelrunde, 1-2 mm store hull i treverk
 • Gnagde ganger i treverk
 • Tilstedeværelse av borestøv rundt treverk
 • Lysebrune, ovale biller som kan sees på eller rundt treverk

Det er larvene av stripet borebille som gjør skade på treverk, ikke selve billene. Larvestadiet varer vanligvis 3-5 år, og i løpet av denne tiden gnager de seg gjennom treverket og etterlater seg ganger og hull.

Det er viktig å merke seg at ikke alle hull i treverk er forårsaket av stripet borebille. Det kan være andre treborende insekter eller skader forårsaket av fuktighet eller mekanisk påvirkning. Det er derfor viktig å få en profesjonell vurdering hvis man er usikker på om man har en stripet borebille-infeksjon.

Hvis man mistenker at man har en infeksjon, bør man ta kontakt med en skadedyrbekjemper så snart som mulig for å få en grundig vurdering og eventuelt behandling.

Hvordan kan Stripete Borebille behandles?

Stripete borebille kan være en plagsom skadedyr i hjemmet. Det er viktig å bekjempe det så snart som mulig for å unngå at angrepet utvikler seg. Det finnes flere metoder for å bekjempe stripete borebille:

 • Reduksjon av fuktighet: Stripete borebille angriper ofte hus som har et problem med fuktighet. Derfor er det viktig å redusere fuktigheten for å bli kvitt billene. Først må årsaken til fuktigheten finnes og utbedres. Dette kan gjøres ved å installere ventilasjon, tette lekkasjer eller bruke avfuktere.
 • Frysing: Enkelte gjenstander som er angrepet av stripete borebille kan settes i fryseren i to døgn ved minst -20°C for å drepe billene.
 • Oppvarming: Gjenstander kan også varmebehandles ved å utsette dem for temperaturer over 50°C i noen timer. Det er viktig å være sikker på at gjenstandene blir gjennomvarme.
 • Kjemisk behandling: Dersom angrepet er omfattende, kan det være nødvendig å bruke kjemiske midler for å bekjempe billene. Vi anbefaler bruk av Woodtox, som du kan bruke selv.

Det er viktig å merke seg at det kan ta tid å bli kvitt stripete borebille, spesielt hvis angrepet er omfattende. Det kan også være nødvendig å gjenta behandlingen flere ganger for å være sikker på at alle billene er borte.

Det er også viktig å ta forebyggende tiltak for å unngå at stripete borebille kommer tilbake. Dette kan gjøres ved å opprettholde en tørr og ventilert bolig, og ved å regelmessig inspisere treverk og møbler for tegn på angrep.

Forebygging av Stripet Borebille-infeksjon

Det er flere tiltak som kan gjøres for å forebygge en infeksjon av stripet borebille:

 • Unngå å lagre trevirke og lignende materialer i fuktige områder, da dette kan tiltrekke borebillene.
 • Sørg for god ventilasjon i kjellere og loft for å hindre høy luftfuktighet.
 • Gjør det til en rutine å sjekke treverk og møbler for tegn til borebilleangrep, spesielt hvis de er lagret i fuktige områder.
 • Behandle treverk og møbler med midler som inneholder bor, da dette kan være effektivt mot borebiller.
 • Hvis man skal kjøpe nytt treverk eller møbler, velg materialer som er behandlet med midler som inneholder bor.

Det er også viktig å være oppmerksom på at en infeksjon av stripet borebille kan være vanskelig å oppdage og behandle på egenhånd. Hvis man mistenker at man har en infeksjon, er det derfor viktig å kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper for å få hjelp med å behandle problemet.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0