Stor melbille

STOR MELBILLE (Tenebrio molitor)

Stor melbille er en brunsvart bille som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidet og noe flattrykt kroppsform. En liknende art er brunsvart melbille, men den er mye mindre og måler bare 5 mm. Larvene er gulbrune og nærmest sylindriske med ganske hard, glatt og skinnende overflate. På siste bakkroppsledd har de et par små, mørke pigger. Fullt utviklede larver er ca. 32 mm lange.

Stor melbille er ikke et vanlig skadedyr her til lands. De ble sett langt mer for mange år siden, da de tok seg inn i bakerier og siloer med mel hvor de brukte stedene som habitat. Nå er siloer og melet til bakere godt beskyttet mot skadedyr, og melbiller har vanskeligere for å trenge seg inn. Hvis de først trekker inn på kjøkken eller hos bakere sees de ikke på som noen stor trussel fordi de ikke formerer seg spesielt raskt. Dersom de ikke har en stabil temperatur på ca. 32 grader går eggstadiet og larvestadiet veldig sent og hvis det er under 18 grader stagnerer utviklingen.

Livssyklus

Livssyklusen til melbiller består av at hunnen legger hele 2000 egg. Når de klekkes, etter 2-4 døgn, vil det gå ca. et halvt år før de er voksne. De overvintrer som larver. Mens larvene overvintrer vil de skifte hud ca 9-20 ganger. Når våren og varmen kommer vil de til å utvikle seg til biller og lever kun til høsten.

Skadeverk

Siden billene ikke finnes i ”friske” varer er de nesten alltid å finne i fordervet frukt og korn. De gjør derfor ikke store skader på matlagere som holder orden på utgangsdatoer og er nøye med luftfuktighet. De har vært kjente for å ødelegge maten i kriselagere i Afrika og andre land som har U-hjelp og høy luftfuktighet.

Bekjempelse

Man må kontrollere matvarer og fjerne infiserte forpakninger umiddelbart. Det er mulig å behandle med varme eller med frysing av varer i – 18˚C i 3-4 døgn hvis varene er kostbare. Ellers må man sørge for at de infiserte varene blir destruert. Gi beskjed til din aktuelle leverandør, produsenten, slik at de kan få muligheten til å kontrollere hele leveringskjeden for så å sanere problemet. Tilbakemelding forbedrer alltid produksjons og leveringsprosedyrer.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0