Stokkmaur

STOKKMAUR(Camponotus sp.)

Stokkmaur er en maur-gruppe. Som navnet sier lever de i stokker eller tykke greiner av bartrær. Det er tre arter av stokkmaur i Norge, men bare to er vanlige: Vanlig stokkmaur (Camponotus herculeanus) og Varmekjær stokkmaur (Camponotus lingiperda). De bygger bol i døende eller døde bartrær. Stokkmaur kan etablere seg i hus, og regnes da som skadedyr.

Kjennetegn

Vanlig stokkmaur finnes over hele landet, mens den varmekjære stokkmauren har sin utbredelse bare i Sør-Norge, hvor den lever i lavlandet. Begge stokkmaurene trives i hus. De tre artene stokkmaur er våre største maurarter. Utseende kan minne om rød skogmaur, men stokkmaur er en kraftigere maur, hodet og kjevene til arbeidere er store og brede. De kan bli opptil 5-14 mm lange. Dronningene kan bli 18 mm lange. De har et rødskjær i kroppen, store bakparter som også skjuler en brodd. Dette er Norges største maur. Unge dronninger har vinger, det samme gjelder hannene. De svermer på forsommeren. Da parrer hannene seg med dronningene, deretter vil hannene dø. Dronningene vil slå seg ned, for så å klippe vingene sine. De har fått en ny oppgave, nemlig å legge egg. Hunnene har en veldig stor bakpart, fylt med egg som de legger.

Livssyklus

Etter at dronningene har klippet vingene vil de begynne å legge egg. De legger egg fra april til slutten av august. Da starter de å legge større egg, med større larver som arbeiderne vil fore ekstra mye, dette er de nye dronningene som vil overvintre som larver. Så forpupper de seg til å bli voksne dronninger. De kommer til å sverme for å finne nye steder å lage kolonier. Et samfunn lager normalt sett ikke avkom med vinger før etter 5-10 år. Derfor vet vi at et samfunn er over 5-6 år dersom det forekommer sverming fra reiret.  De voksende arbeiderne som bringer næring til tua i form av nektar eller andre insekter som arbeiderne har hentet utenfor kolonien. Hver maur kan leve i opptil ca. 4 år. Når de dør blir de gitt som mat til larvene.

Skadevirkning

Stokkmauren søker etter varme, derfor kan de også slå seg ned i isolasjonen i hus. De kan også lage ganger å ødelegge isolasjonen. Problemet med stokkmaurene er ikke at de ødelegger inventar og mat, men at lager hulrom og svekker treverk i hus. Ofte er det fuktproblematikk i området stokkmauren har tilhold. Så hvis det oppdages stokkmaur i en bolig, vil det være naturlig å kontrollere også for fuktskader.

Bekjempelse

Stokkmaur bekjempelse er som regel en meget komplisert og tidkrevende operasjon. Lokalisering av primær stokkmaurtuer ute er like viktig som lokaliseringen av stokkmaurtuer innvendig i huset.. Alle stokkmaurtuer må bekjempes og dette kan være en kort eller en lengre prosess. Ofte ser vi at beboere har forsøkt med spray og sprytemidler for å fjerne stokkmaur. Dette fører ofte til at problemet blir uoversiktilig og i noen tilfeller blir problemet større på sikt. Dronningen kan flytte seg selv og sitt bol andre steder i huset i løp av minutter til få timer. Vi anbefaler følgende: har du observert stokkmaur utenfor eller inni huset ditt, bør du lese våre guider på hvordan man skal løse slike problemer. Våre maurpakker inneholder alt du trenger for en vellykket bekjempelse.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den...

les mer
Tobakksbille

Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne) Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er...

les mer
0