Skjeggkre

Skjeggkre

• Lange antenner
• 3 haletråder (midtre tråd er ca. like lang som kroppslengden)
• Skjeggaktig behåring på hodet
• Kropp dekket av gråbrune skjell
• 10-18 mm lang som voksen
• Kan forveksles med sølvkre og fyrkre

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og det er derfor blitt vanlig å finne i boliger i Norge. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan i helårsoppvarmede boliger være i alle rom. Utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 md og opp mot 3 år. Skjeggkre legger deretter ca. 50 egg pr år og utviklingen av en skjeggkrebestand er relativt vanskelig å oppdage de første årene. Det er først når generasjonene nedover i rekken utvikler seg at mengden skjeggkre i en bolig øker kraftig.

Skjeggkre kan leve opp til 7 år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Disse insektene vil spise alle typer organsik føde de kan komme over.

Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av proteinrik føde. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne være reproduktive dersom matkilde kun består av cellulose. Andre insekter som kommer inn I habitatet til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner.

Når de først er kommet inn i en bolig, vil de kunne befinne seg i alle deler av en konstruksjon. Insektene er små og flate, slik at de kan komme seg inn i veldig små sprekker som leder inn i vegger og gulv. Her kan de leve uforstyrret, slik at de ofte er usynlige i boliger, før bestande begynner å bli relativt stor.

Hvordan bli kvitt skjeggkre

For å bli kvitt skjeggkre har vi en metode som har vist seg mye mer effektiv enn andre. Denne metoden er utviklet i Norge, og kan kun utføres av godkjente skadedyrteknikere. Denne metoden bruker mikropunkter med forgiftet åte, inneholdene virkestoffet indoxacarb. Dette middelet er kun godkjent for bruk av godkjente skadedyrteknikerre.

Dersom man skal prøve å bli kvitt skkjeggkre selv, vil et middel som Insektnix være et godt alternativ. Dette middelet er helt giftfritt og har vist seg å ha en veldig god efekt på skjeggkre og sølvkre. Middelt må legges under lister, dørkarmer, gjennomføringer og alle potensielle steder skjeggkre kan gjemme seg.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0