Sagtannet melbille

SAGTANNET MELBILLE (Oryzaephilus surinamensis)

Sagtannet melbille kommer opprinnelig fra tropiske strøk og regnes som et næringsmiddelskadedyr. Dens flate kropp gjøre at den kan stikke seg inn i alle mulige kriker og kroker, noe som vanskeliggjør bekjempelsen i bakerier, privatboliger eller andre steder den måtte forekomme. Denne billen kan komme seg inn i en uåpnet valnøtt!

Kjennetegn

Tilnavnet ”sagtannet” viser til de seks takkene på hver side av billens bryst. Sagtannet melbille er en liten bille som måler ca. 2,5 mm i lengde og er ganske flattrykt. Arten har velutviklede vinger, men kan ikke fly. Larvene er gulhvite med brunt hode og blir 3-4 mm lange.

Biologi

På grunn av sin tropiske opprinnelse trenger sagtannet melbille relativ høy temperatur og gode fuktighetsforhold for å gjennomføre livssyklusen. Ved temperaturer rundt 32 °C og tilstrekkelig fuktighetsnivå kan utvikling fra egg til voksent individ skje på under en måned, mens ved tørrere forhold og lavere temperaturer dette kan ta vesentlig lengre tid. Under 18 °C i omgivelsene blir det ingen formering. Billen overlever dårlig ved lave temperaturer. Alle billestadier vil dø ut i løpet av 24 timer ved -18 °C, eller i løpet av en uke ved -6 °C. Dersom det er mange individer til stede i en næringskilde, kan billene selv forbedre omgivelsene for egen reproduksjon og utvikling. Eksempelvis kan stor forekomst i en kornsilo føre til en betydelig temperatur- og fuktighetsstigning i kornet. En hunn-bille legger opptil 400 egg i løpet av livet. De plasseres enten enkeltvis eller i små grupper på næringsmidlene de lever i. Eggene legges gjerne i små sprekker i næringspartikler,men kan også legges på finmalte matvarer som mel. Ved gunstige forhold kan bestanden av biller raskt øke. Voksne biller kan bli tre år gamle. Sagtannet melbille kan leve i alle slags tørre matvarer både fra planter og dyr. Den er mest vanlig i korn- og melprodukter. Arten kan også opptre som rovdyr ved å spise andre insekter. 

Skade

Billens konsumering av næringsmidlene den oppholder seg i er av liten betydning, med mindre den spiser kimen på før og såkorn, noe som vil forhindre planten i å springe ut. Et større problem er forurensningen fra billenes eksrementer og døde individer i næringsmidlene. Billene kommer seg lett oppi kasser, esker, skap og skuffer som ikke er tilstrekkelig tette. En av grunnene til deres raske spredning er at de kan klatre opp loddrette, glatte glass- og metallflater.

Bekjempelse

Billens evne til å komme seg gjennom de minste sprekker, gjør at den kan være svært vanskelig å bekjempe. Et forebyggende tiltak vil være å oppbevare næringsmidlene på en temperatur under 18°C, da vil formeringen opphøre. Kornlagere som har blitt varmet opp for tørking av kornet, bør senke temperaturen i siloen så raskt som mulig. Ellers vil forseglet produkt emballasje, godt renhold av maskiner og lokaler virke meget forebyggende. I privatboliger vil det beste være å svekke billens levevilkår ved å støvsuge flittig og sørge for at matrester fjernes fra alle overflater, samt forsegle maten i tette plastbokser.

Matvarer som har blitt infisert bør kastes eller fryses i 2 døgn på -18°C. Det anbefales ikke å bekjempe billen med kjemikalier i private husstander. Har du fått besøk av sagtannet melbille bør du høre med naboene dine om de har samme problem. Billen kan spre seg raskt via rørledninger, og i boligkomplekser er det vanlig at den sprer seg til leiligheter i nærheten. I disse tilfellene vil det være nødvendig med en kollektiv innsats for å bekjempe billene.

I boliger vil kjølig oppbevaring av varer i tette bokser samt grundig, regelmessig støvsuging for å fjerne matrester, gi dårlige levevilkår for billene. Infiserte matvarer bør kasseres for å hindre spredning til ikke-infiserte varer. Alternativt kan disse plasseres i dypfryser ved -18 °C i to døgn. Det anbefales ikke å bruke insektmidler for å bekjempe sagtannet melbille i privathusholdninger.

 

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0