Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Skadedyrproffen samler inn og bruker personopplysninger.

Sørlandet Skadedyrkontroll AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Skadedyrproffens behandlinger av personopplysninger på våre nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Samt nødvendig ved bestilling av produkter eller tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Skadedyrproffen bruker ulike databehandlere til ulike deler av driften av nettbutikken. som for eksempel serverleverandører, tjenesteleverandør og systemleveradører.

Nettstatistikk

Skadedyrproffen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre hjemmesider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet, forbedre kunders opplevelser og tilby bedre løsninger i fremtiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker, med unntak av opplysninger som gis i forbindelse med kjøp. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

I enkelte tilfeller kan personopplysninger fremkomme dersom disse er brukt i en hjemmesides URL. Dette er svært sjeldent og ikke noe som normalt gjøres i våre løsninger.

Vi bruker ulike analyseverktøy på våre nettsteder. Dette er verktøy som ligger hos leverandørene. Et eksempel er Google Analytics. Dersom du ikke vil spores av Google Analytics kan du melde deg ut her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Skadedyrproffen AS sine hjemmesider:

Analyseverktøyet Google Analytics, Google Analytics og Funnelytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Vår publiseringsløsning WordPress plasserer også informasjonskapsler på din maskin og disse brukes i forbindelse med innsending av ordre.
Netthandelsløsningen plasserer informasjonskapsler på din maskin og disse brukes i forbindelse med behandling av handlekurv, ordre og innlogging.

Popup-verktøyet vil kunne legge til en informasjonskapsel i din nettleser, slik at den ikke popper opp mer en én gang.

Skadedyrproffen AS har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier (primært på Facebook per dags dato). Facebook er den største og mest aktive av våre sosiale kanaler. For å bedre samspillet mellom Facebook og Skadedyrproffen AS har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, så kan du gå hit: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Vi benytter også i blant Google AdWords sporings- og Remarketingkode for å måle effekten og skreddersy vår markedsføring. Denne kan også brukes til målrettet reklame.
Kundesupport og arkiv

Skadedyrproffen AS ønsker at all kundesupport skal foregå via kundesupport.ladesk.com, som drives av Live Agent. Der samles den informasjonen som er nødvendig for å kunne yte support. Dvs. Navn på person, epostadresse og annen opplysning du sender. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne yte hjelp. Informasjonen blir lagret for «alltid», slik at du som kunde og vi skal kunne finne tilbake til dialoger og hente ut svar også siden. Informasjonen kan slettes på kundes forespørsel.

Formålet er å kunne yte best mulig service.

Skadedyrproffen AS bruker ladesk.com som arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter.

Ansatte og innleide i Skadedyrproffen AS kan ha tilgang til systemet, og ulike deler av det.

Søk

Skadedyrproffen AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Kommentarer på våre hjemmesider

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres slik at de kan vises i fremtiden.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg og sider

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Skadedyrproffen AS sender ut nyhetsbrev og tilbud cirka 2-4 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi benytter Metorik, Vbout og Jellyreach. Disse er databehandlere for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og du kan avmelde deg når som helst.

Vi benytter også Metorik til oppfølging av ordre, og til å måle kundetilfredsstillelse.

Bestillinger og forespørsler

På nettsidene kan du bestille ulike tjenester eller be om pristilbud ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post, postadresse og fritt tekstfelt der du kan beskrive mer. Denne informasjonen deles ikke med andre, med mindre vi har leid inn annet firma til å svare. I så tilfelle foregår kommunikasjonen på plattformene nevnt over,  og dataene ligger i våre systemer.

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger og forespørsler blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen eller sende pristilbud. Etter at svaret er sendt beholder vi informasjonen kun for å kunne dokumentere hva som er svart til hvem.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

E-post og telefon

Skadedyrproffen AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle firmaets forventede oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Skadedyrproffen ASs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post, men der en kontakt har sendt oss opplysninger per epost kan en kopi av dette ligge i vårt svar.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Gå derfor til https://kundesupport.ladesk.com/ og opprett en sak der i stedet, eller via chat på nettbutikken.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i våre telefoner. Denne loggen er nødvendig i enkelte tilfeller. Denne loggen ligger lokalt på telefonen og den enkelte som disponerer telefonen kan ha ulik sletterutine. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Besøk i Skadedyrproffen ASs lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Liste over seminardeltakere

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift.

Skadedyrproffen ASs ansvar: Vi er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler og foreta og administrere påmelding fra deltakere på Skadedyrproffen ASs kurs. Normalt deles ikke deltakerliste med noen, men kan deles med samarbeidspartnere og evt. arrangementssted ved behov.

Opplysninger om kunder ifb. Regnskap

Skadedyrproffen AS benytter Tripltex som regnskapssystem, og IT Regnskap AS som regnskapsfører. Personopplysninger lagres og oppbevares etter Norsk Regnskaps Standard. i form av bilag og andre nødvendige “papirer”.

Serverlogger

For å kunne respondere godt på eventuelle angrep på serverne, og kunne holde høy sikkerhet så lagres alle opplysninger om besøkende i serverloggene. Der lagres også full IP-adresse slik at det kan settes inn målrettet tiltak ved f.eks mistanke om hackeforsøk eller annen ondsinnet hendelse. I serverloggene vil man kunne finne IP-adresser, personopplysninger som fremkommer i URL (sjeldent) og ellers informasjon om hvor lenge man har vært på de ulike URLene, bevegelsesmønster etc. Disse lagres i 100 dager.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Skadedyrproffen AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Skadedyrproffen ASs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skadedyrproffen AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Krav må sendes inn via kunde.responspartner.no

Kontaktinformasjon

E-post: kunde@skadedyrproffen.no

Telefon: +47 9444 5555

Postadresse:

Barbudalen 39
4836 Arendal

0