Myk borebille

MYK BOREBILLE (Ernobius mollis)

Denne borebillen er veldig vanlig og kan påtreffes omtrent alle steder der det er brukt byggematerialer med barkkant. Billen lever av overflaten på ved og bark i tørt trevirke, derfor gjør de ikke særlig skade på treet. Myk borebille er utbredt i hele Norge.

Kjennetegn

Hudskjelettet er ikke like hardt som hos andre borebiller, derav tilnavnet ”myk”. Kroppen er kledd med korte, tynne hår som har en lysebrun, gyllen farge. De blir 3-6mm lange. Hannene er mindre enn hunnene og har lengre, tynnere antenner. Borebillens larver er kommaformede, hvite, har tre små bein og kan opptil 8 mm lange.

Biologi

Borebillene legger eggene sine utelukkende i bartrebark som sitter på gamle greiner, vindfalne trær eller ubarket tømmer. Eggene vil klekkes og ut kommer det larver. Larvene gnager seg inn i vekstlaget og lever her i den indre delen av barken.  Larvene er som oftest å finne i stammen på bartrær som furu, gran osv. Eggene til borebillene blir lagt i kammeret som borebillen har gravd ut for å forpuppe seg. Der vil de bruke 3-4 uker før de klekkes. For å kunne vokse er larvene avhengig av at trevirket holder en fuktighet på over 12 %, men utviklingen går fortest mellom 18 og 30 %. Den optimale temperaturen for utvikling er 22-23 ˚C. Kommer temperaturen over i 28 ˚C stagnerer utviklingen. Dette skjer også om temperaturen går under 14 ˚C. Antall egg som legges kan variere mye. Hvis det er lite næring i treverket eller hvis temperatur og fuktighetsforholdene er for dårlige, blir livssyklusen lang, de voksne hunnene blir mindre og det legges få egg. Hvis forholdene er riktige kan borebillene legge 50 – 100 egg. Gjennomsnittet er imidlertid ca. 40 egg.

Forekomst

I Norge finner vi myk borebille, både inne i og utenfor hus. Den har larveutvikling i bark. De forekommer i tørre, ofte døde trær og lever i bark på trær som er angrepet av sopp . Myk borebille liker å ha det varmt, derfor ser du den gjerne på soleksponerte steder eller inne i oppvarmede hus. Gnag av myk borebille er vanlig å se der barken fremdeles sitter på bygningsmaterialer. Angrepet kan pågå i mange år på samme sted. Larveutviklingen tar fra et til to år. De tar ikke til seg næring som voksne. Voksne biller lever dermed bare i noen få uker.

Skadevirkning og bekjempelse

Det blir ingen betydelig skade på selve treverket, men barken kan bli spist helt opp. Det eneste man kan gjøre for å kvitte seg med billene er å fjerne barken fra treet fullstendig. Det er ingen behov for noen kjemisk behandling.

Oppdager du derimot husbukk eller stripet borebille, kan det være nødvendig med en behandling med et bekjempelsesmiddel mot treborende insekter. Et godt middel er woodtox.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den...

les mer
Tobakksbille

Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne) Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er...

les mer
0