Middel mot treborende insekter (beste løsning i 2023)

I bygninger finner en ofte spor etter insekter som har gått løs på treverket. Noen ganger så alvorlig at det har svekket de bærende konstruksjonene. Stripet borebille, husbukk og stokkmaur er blant de insektene som regnes som de største skadegjørerne i bygninger.

Frem til for noen få år siden var Antiparasitt det ledende produktet, men det ble forbudt på grunn av innholdet. Dette var også farlig å jobbe med. I etterkant av det har det vært vanskelig å finne et middel som fungerer godt nok mot treborende insekter, men nå er det kommet et produkt som har vist seg å fungere godt!

Woodtox – endelig et middel som fungerer godt

Woodtox har vist seg å være et effektivt middel mot treborende skadedyr som husbukk, borebiller (mit, mott) og stokkmaur. I tillegg til at impregneringen også forebygger råtesopper og blåved, samt stopper nye angrep.

Woodtox produseres av et norsk firma i Bergen som har lang erfaring med skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse, og vi kjenner godt dem som lager det. Vi vet at de står inne for produktet, og det gjør absolutt vi også.

Middelet fungerer slik:

  • Bekjemper pågående angrep: Produktet bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur.
  • Hindrer re-infestasjon: Woodtox hindrer også re-infestasjon av insekter. Med andre ord stopper det nye angrep av Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur.
  • Forebyggende mot råtesopper og blåved: Woodtox virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper (som oftest kalt “Blåved”)

Kort om Woodtox-middelet

Produktet er vannbasert, lukter lite og innholder både insecticide og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC). Det er basert på microemulsjon-teknologi og det gjør at middelet trenger dypere inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse.

Hvor brukes middelet?

Woodtox er godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner med mer. Det er en forutsetning at treverket er ubehandlet. Det vil si at det kan ikke brukes på malte flater.

Slik behandler du med Woodtox

Det er klassifisert som Trebeskyttelsesmiddel (PT8) og brukes mot treødeleggende insekter og råtesopper.

Påføring av Woodtox:

Start med å vende/ ryste flasken eller kannen slik at produktet blander seg godt.

Deretter skal produktet brukes ufortynnet og påføres direkte på treverket som er angrepet eller skal beskyttes mot angrep. Man kan bruke lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske til å påføre produktet.

Det skal kun påføres ubehandlet eller umalt treverk.

Utstyrer som er brukt kan deretter rengjøres med såpe og vann.

Anbefalt forbruk for best effekt mot insekter og råtesopp

  • Når du kun gjør forebyggende behandling så holder det med 200ml/m2 . Altså 2 dl per 1×1 meter.
  • Når Woodtox benyttes til bekjempelse av et pågående angrep så bør du bruke mer middel. Da anbefaler produsenten å bruke 300ml/m2 . Altså 3 dl per 1×1 meter.
  • Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom slik at det kan trenge dypere inn.

Overmaling

Når det er påført så bruker det ca 1 time på å tørke. Tørketid avhenger selvfølgelig av tresort, temperatur og luftfuktighet. Etter ca 24 timer kan man male det behandlede området, men behandlingen virker uavhengig av maling etterpå.

Woodtox pris og tilbud

Woodtox leveres i 1 liters spruteflaske, og i 5 liters kanner. Klikk på linken under for å se pris og tilbud:

👉 Se Woodtox 1 liter sprayflaske – på tilbud

👉 Se Woodtox 5 liter kanen – på tilbud

woodtox middel mot treborende insekter som borebiller og husbukk

Woodtox er et knallprodukt som vi velger foran Universal Insektspray, Antiparasit, Protoxinsekt og Mito.

Middelet benyttes til bekjempelse av:

Middel mot Stripet borebille

Borebiller (også kalt mit, morr, mott, tremark) er den borebillen som er mest utbredt i Norge og den finnes over store deler av landet vårt. Den er mest vanlig langs kysten og andre steder med høy luftfuktighet, og det er fordi larvene trenger en fuktighet i treverket på 12% eller høyere. Det er larvene som forårsaker skader ved at de gnager ganger i trevirket, ofte skjult helt til larven er fullmoden og gnager seg ut av treverket. Det er da den etterlater seg synlige hull. Se mer om hvordan bli kvitt stripet borebille her.

Woodtox egner seg godt til bekjempelse av borebiller.

Borebille skade

Middel mot Husbukk

I Norge finner man hovedsaklig husbukk langs kysten av Agder samt i Telemark. Den finnes også enkelte andre steder slik som innerst i Sognefjorden, stedvis i Hardangerfjorden og langs fjorder på Møre. Det larven til Husbukken som er skadegjøreren, og som fører til skader som kan være ganske omfattende i trekonstruksjoner den angriper. Husbukk larven gnager og lager ganger i splintveden på gran og furu. Skadene fra husbukk kan være så omfattende at man må bytte ut bærende konstruksjoner.

Woodtox egner seg godt til bekjempelse av Husbukk

husbukk angrep

Middel mot Stokkmaur

Stokkmaur finnes over store deler av Norge, og den kan gjøre skader på bygninger. Skaden kommer når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir. De fleste maurangrep foregår i yttervegger, men det er også kjent at de kan trives i gulv og tak. Dersom en kjenner til fukt- eller råteskader i et hus, så kan dette væres steder stokkmauren trives godt. Den er glad i varme steder, som soloppvarmede vegger og varmekabler i bad.

Woodtox egner seg godt til å forhindre Stokkmaur angrep.

Stokkmaur middel

Middel mot Råtesopp / blåved:

Treverk som utsettes for langvarig fukt blir en eller annen gang angrepet av råtesopp. Soppsporer svever praktisk talt over alt i luften, og kan også feste seg til treverk. Treverkskonstruksjoner som utsettes for rett kombinasjon av temperatur og fuktighet er gunstig for soppen og vil en eller annen gang bli angrepet. WoodTox er et svært effektivt impregneringsmiddel som forebygger slike angrep av råtesopper og fargeskadesopper (blåved).

Woodtox egner seg godt til å forebygge råtesopp og blåved.

I løpet av 2022 og 2023 har vi solgt godt med Woodtox og bare fått gode tilbakemeldinger. Nå har vi også fått inn elektriske og manuelle sprøytekanner som egner seg godt til spraye Woodtox rett på treverket. Selv bruker vi den store elektriske sprøytekannen og en  liten manuell pumpekanne i kombinasjon

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0