Hvordan bør man sette opp feller mot jordrotter? Metoder og tips

Jordrotter er et vanlig skadedyr som kan forårsake betydelige skader på hageanlegg og jordbruksområder. De lager enorme tunnelnettverk under jorden, som kan destabilisere strukturer (bygg, hagemurer etc) og ødelegge planterøtter. En effektiv måte å bekjempe disse skadedyrene er å bruke saksefeller.

Saksefeller er en type felle som utnytter jordrottenes naturlige nysgjerrighet og vandringsadferd. Når en jordrotte kommer i kontakt med fellen, vil den kraftige fjærmekanismen utløses og avlive gnageren. Sette opp saksefeller krever litt kunnskap om jordrottenes atferd og deres gangsystem, men de kan være svært effektive når de brukes riktig.

Nøkkelpunkter i denne artikkelen

  • Jordrotter kan forårsake betydelige skader og bør bekjempes med effektive feller
  • Saksefeller utnytter jordrottenes adferd og er en pålitelig og effektiv metode
  • Riktig plassering og oppsett av saksefeller er avgjørende for suksess i bekjempelsen av jordrotter

Forstå jordrotter: Kjenn din fiende for å forstå hvordan du bekjemper den

Rotte eller jordrotte?

Jordrotter er små gnagere som ofte forveksles med rotter, men de er faktisk to forskjellige arter. Selv om begge er gnagere, har jordrotter en noe annen atferd og forekomst enn rotter. Jordrotter er natt-aktive, og liker å grave i jorden og lage tunneler der de søker etter mat og beskyttelse.

Jordrotter spiser altså røtter og annen mat den finner i jorden. Det er grunnen til at disse kan både ødelegge en hage ved å grave den opp, men også ved å ødelegge planter og trær fordi røttene blir spist opp.

Forskjellige navn: Jordrotte, vånd, muldvarp og vannrotte er samme dyr

Jordrotte er også kjent som vånd, muldvarp og vannrotte, men alle disse navnene refererer til samme dyr. På latinsk heter den Arvicola amphibius (tidligere Arvicola terrestris). Dette er en type gnager som lever i blant annet norske hager og naturområder, og det er ikke uvanlig at de forårsaker skader på trær, planter og gressområder. De kan også skade fundamentet til bygg.

Jordrotters atferd

Jordrotter er mest aktive om natten og er kjent for å være sky og vanskelige å få øye på.

De bygger kompliserte systemer av underjordiske gangene der de oppbevarer mat og lever. Om våren er jordrotter spesielt aktive fordi de søker etter mat og begynner å reprodusere.

Deres graving kan ødelegge planter, røtter og gressområder, og derfor er det viktig å overvåke hageområder for tegn på jordrotter.

Naturlige fiender

Jordrotter har mange naturlige fiender, inkludert rovfugler, slanger og rovdyr som rever og mår. Disse dyrene bidrar til å holde jordrottens populasjon i sjakk ved å jage og spise dem.

Hvis du har problemer med jordrotter i hagen din, kan det være en god idé å oppmuntre til besøk fra deres naturlige fiender, for eksempel ved å tilby hekker og reirplasser for rovfugler. Men ofte er ikke dette en praktisk løsning.

Der det er én jordrotte er det gjerne mange jordrotter

Jordrotter er sosiale dyr og lever ofte i kolonier. Hvis du oppdager en jordrotte i hagen din, er det sannsynlig at det er flere jordrotter i nærheten. Dette betyr at det er viktig å sette opp feller eller andre tiltak for å bekjempe jordrotter, slik at man hindrer dem i å spre seg og forårsake ytterligere skader på hagen og landskapet rundt.

Vi anbefaler å sette opp flere feller, og det er derfor vi anbefaler å kjøpe en 3 pakk med jordrottefeller.

Vanlige skader gjort av jordrotter

Jordrotter, også kjent som vånd, er skadedyr som kan forårsake betydelig ødeleggelse i jordbruksområder, skogplantefelt, hager, parker og plener. Ifølge Plantevernleksikonet, kan de ødelegge for mange millioner kroner hvert år.

En av de vanligste skadene som jordrotter gjør, er å grave et nettverk av tunneler og ganger under jorden. Dette kan føre til at jord og planter kollapser og blir ustabilt. I tillegg kan jordrotter forårsake skade på planter ved å gnage på røtter og stengler. Dette kan resultere i at planter dør eller blir svekket, noe som igjen kan føre til redusert avling og økonomiske tap for bønder og gartnere.

Privatpersoner kan rett og slett oppleve at hagen dør, både gress, planter, busker og trær.

I tillegg til å forårsake direkte skade på planter, kan jordrotter også bidra til å spre sykdommer og skadedyr mellom planter, for eksempel ved å bære smitte fra en plante til en annen gjennom sine ganger og tunneler. Dette kan ytterligere forverre den samlede skaden som jordrotter forårsaker.

For å bekjempe jordrotter og minimere skadene de forårsaker, kan saksefeller være et effektivt verktøy. Disse fellene fungerer ved å fange jordrotter med et kraftig klemmeforløp når de prøver å passere gjennom dem. Ved å plassere saksefaller på strategiske steder nær jordrotters tunneler, kan mange jordrotter bli fanget og eliminert, noe som reduserer den negative effekten de har på planter og jord.

Bruk feller mot jordrotter

Saksefeller mot jordrotter

En effektiv metode for å bekjempe jordrotter er å benytte saksefeller. Disse fellene består av en kraftig fjær og to “sakseblader” som lukker seg når gnageren utløser mekanismen. For å øke sjansen for suksess, bør man plassere saksefellene i områder der jordrotter er aktive, som i nærheten av deres underjordiske ganger og jordhauger.

Det er viktig å bruke passende lokkemat som jordrotter liker. Eksempler på slik mat kan være nøtter, solsikkefrø, gulrot, selleri eller peanøttsmør.

Man kan bruke rottefelle i rottefelleboks

En annen metode for å bekjempe jordrotter er å benytte rottefeller i en rottefelleboks. En rottefelleboks er en spesiell beholder som er designet for å holde rottefeller skjult og trygt for andre dyr og mennesker. Boksen har en liten åpning der jordrotten kan komme inn, men hindrer større dyr og barn fra å få tilgang til fellen.

Når man setter opp rottefeller inne i boksen, bør man plassere disse langs jordrottens kjente stier og områder der de har observert aktivitet. Det er også viktig å bruke passende agn, som nevnt tidligere, for å øke sannsynligheten for at jordrotten går i fellen.

Ved å kombinere bruk av saksefeller og rottefeller i rottefellebokser kan man øke sjansen for å fange og bekjempe jordrotter effektivt. Det er også viktig å være tålmodig og grundig når man jobber med å bekjempe disse skadedyrene, da de kan være svært utholdende og tilpasse seg ulike situasjoner.

Hvordan sette opp saksefeller

Finn jordrotte-tunnelene

For å bli kvitt jordrotter i hagen, start med å undersøke området rundt hullene deres, nær trær og planter, og se etter tegn på jordrotte-tunneler.

Disse tunnelene kan være synlige overfladiske spor i hagen eller under jorden. Det er viktig å identifisere tunnelene slik at saksefellene plasseres riktig for å fange jordrottene når de beveger seg om natten.

Plasser fellen i en tunnel

Når du har funnet tunnelene, plasser saksefellen inne i en av tunnelene, slik at jordrotten passerer fellen når den beveger seg gjennom tunnelen. Om sommeren er jordrotter mest aktive om natten, mens de om vinteren kan bevege seg under snødekket.

Det kan derfor være nødvendig å plassere flere feller i forskjellige tunneler for å øke sjansen for å fange jordrottene.

Plassering av saksefeller

Saksefeller bør plasseres i en gang slik at jordrotten må gå mellom “knivene” i saksen. Lag et tak over fellen slik at dyret føler seg trygt. Du kan bruke naturlig åte, som frukt eller grønnsaker, for å lokke jordrottene nærmere fellene. Noen feller trenger ikke åte da det er en utløsermekanisme som kommer av at dyret dytter seg vei.

Bruk hansker for å ikke gi fellene menneskelukt

For å øke sjansen for å fange jordrottene, er det viktig å bruke hansker når du håndterer saksefellene, slik at du ikke gir fellene menneskelig lukt.

Jordrotter er veldig følsomme for nye lukt og kan bli mistenksomme overfor fellene hvis de kjenner menneskelukt. Ved å bruke hansker holder du fellene så nøytrale som mulig og øker sjansen for at jordrottene blir fanget i fellene.

Sette opp vanlig rottefelle mot jordrotter

Det er viktig å sette opp fellene riktig for å fange jordrotter på en effektiv måte. Følgende underseksjoner vil beskrive hvordan en kan plassere rottefellen i en beskyttelsesboks, grave den ned i en tunnel, eller sette den i åpningen.

Plasser rottefellen i en beskyttelsesboks

En metode for å sette opp rottefellen mot jordrotter er å plassere den innenfor en beskyttelsesboks. Dette kan hjelpe med å holde andre dyr og mennesker trygge fra fellen, samtidig som det holder fellen skjult for jordrottene. En beskyttelsesboks vil også beskytte fellen mot vær og vind.

Kan graves ned i en tunnel

En metode er å grave rottefellen ned i en tunnel der jordrottene beveger seg. Dette krever at man først finner en aktiv tunnel, som best kan gjøres ved å stikke en pinne ned i åpningen og vente på at den blir dyttet opp igjen av jordrotten. Dette er et tegn på aktivitet, og man kan da grave ned rottefellen slik at den fanger jordrotten når den beveger seg gjennom tunnelen.

Settes i åpningen

Den kan også settes i åpningen til en jordrottetunnel. Dette vil innebære at fellen er synlig og lett tilgjengelig for jordrottene når de kommer ut av tunnelåpningen. Pass på at fellen settes opp riktig og agnes med passende lokkemat, slik som frukt, nøtter eller peanøttsmør.

Fellen må da være i en beskyttelsesboks, slik at jordrotten ikke kan gå et annet sted, og at fellen også er utilgjengelig for andre dyr, fugler og mennesker.

Ofte stilte spørsmål

Beste plassering for feller

Feller for jordrotter bør plasseres nær der de har sett spor eller aktivitet, som for eksempel ved inngangen til tunneler eller nær trær og busker. Å plassere feller direkte i gangene kan være effektivt, men vær forsiktig, så du ikke ødelegger gangene.

Effektive agn til feller

For å lokke jordrottene til fellene, kan man bruke ulike typer agn. Eksempler inkluderer solsikkefrø, paprika, mais, gulrot, poteter eller jordbær annet som er nevnt tidligere. Det kan være veldig bra  å bruke agn som tiltrekker jordrottene, slik at de går inn i fellen.

Velge riktig felle

Det finnes ulike feller for jordrotter på markedet, og det er viktig å velge en felle som passer best til dine behov og området der jordrottene befinner seg. Saksefeller er et populært valg, da de er effektive og enkle å bruke. Andre alternativer kan være burfeller, men disse krever ofte mer tilsyn og vedlikehold, samt at man må omplassere dyret for at de skal være effektive.

Sikker bruk av saksefeller

Når du bruker saksefeller, bør du alltid sette dem opp på en sikker og trygg måte. Bruk hansker for å unngå luktspor som kan skremme jordrottene vekk, og følg bruksanvisningen nøye. Pass også på at du plasserer saksefellene slik at barn og husdyr ikke kommer til å utløse dem ved et uhell.

Forhindre jordrotter i å returnere

For å forhindre at jordrotter kommer tilbake etter at du har fanget dem, er det viktig å holde området ryddig og fritt for matrester som kan tiltrekke dem. Klipp gresset ofte, hold jorden helt svart rundt trær og busker, og grav stadig litt i kjøkkenhage og blomsterbed. Tett igjen hull og tråkk ned alle ganger du kommer over.

Det er ikke lov å bruke gift mot jordrotter

Ifølge norske regler det forbudt å bruke gift for å bekjempe jordrotter for privatpersoner, og profesjonelle skal helst unngå dette også. Dette betyr at man må benytte seg av andre metoder, som feller og forebygging, for å holde jordrotter unna eiendommen sin.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0