Hvordan bli kvitt borebiller

Borebiller er fryktet fordi de kan gjøre store skader på treverket i en bolig eller andre bygg. Det er ikke selve billen som gjør skaden, men de små larvene som gnager seg på kryss og tvers igjennom treverket og dermed svekker treverkets styrke.

Resultatet er at bygget kan bli svært svekket, og det kan over tid ramle sammen. Men vit også at dette ikke skjer over noen få år, men over mange år. Uansett bør et hvert angrep av borebiller bli slått ned på.

Hva er en borebille?

En fellesbetegnelse på flere arter

Borebiller er en fellesbetegnelse på små biller som gjør skade på treverk, og de omtales ved mange ulike navn. Noen kaller dem for mit, mott, morr og makk. Dette er i alle fall de mest kjente av de lokale artsnavnene.

Stripet borebille gjør mest skade

Det er «stripet borebille» (anobium) som gjør mest skade i Norge. Den sprer seg relativt raskt, og den er ganske hardfør, og står derfor for mye av skadene. De kan forvolde stor skade på særlig eldre hus og tremøbler.

“Markhull” i tremøbler og treverk i boliger blir som regel forårsaket av arten «stripet borebille». Det er larvene til billen som bor inne i treverket og som der gnager seg frem. Voksne biller er ikke problemfylt, bortsett fra at de kan legge egg i sprekker i treverket og dermed etablere en ny gjeng med treborende larver.

Hvor i Norge holder borebillene til?

De holder som regel til langs med kysten av Norge fra Telemark, Sørlandet, og vestlandskysten rundt. Grunnen er at de ikke er så glad i sterk kulde, og langs med kysten er temperaturen fin og fuktigheten høy. Dermed lever de godt der.

Hvilke skader gjør borebiller?

Det er ikke selve billene som gjør skadene, men larvene. De gnager seg igjennom treverk og henter næringen sin fra denne. Med andre ord uthules treverket, og selv om det på utsiden kan se relativt lite skadet ut, kan det innvendig være veldig svakt og gjøre at selv tykke bjelker tåler lite påvirkning utenfra.

Det største problemet er når larvene svekker byggets bærende konstruksjoner.

Borebillelarvene kan angripe de fleste typer treverk, og både gammelt og nytt.

De kan også angripe møbler, papir, bøker og tapet. Med andre ord produkter som er laget fra tremasse.

Billen finner man oftest i kyststrøk, og da gjerne i kjellere, i bartre-trevirke og litt i trevirke fra løvtre.

Hvordan kan man se om man har fått borebille?

skader fra borebillerDet er sjeldent man ser selve borebillene, for de lever i liten grad på selve treverket. Det enkleste er å observere selve skadene etter borebille-larvene. Hvis du oppdager mange sirkelrunde små hull på ca 1-2 mm i bredde, så er det et ganske tydelig tegn på angrep.

Sirkelrunde hull i treverket

Når du oppdager små hull på 1-2 mm så har borebillene holdt på ganske lenge, for det er utgangen for larver som har blitt fullvoksne. Når de er fullvoksne så gnager de seg ut av treverket slik at de kan fly sin vei. Da har gjerne angrepet pågått fra 2- 10 år.

Boremel

På utsiden av hullene kan man også se lyst boremel når angrepene er ganske ferske. Hvis angrepet er gammelt og ikke aktivt kan boremelet se mørkt ut.

Hvordan se om det er et aktivt angrep

Du kan sjekke om angrepet er aktivt ved å tette hullene eller merke dem og se om det over tid oppstår nye slike hull. Du kan også fjerne boremelet og se om det kommer mer av dette over tid.

Hvs det er lyst boremel er det et relativt ferskt angrep, og er det brunt boremiddel så er det sannsynligvis et gammelt angrep.

Hvis du oppdager at det er et angrep som er levende så bør du stoppe dette før larvene kan gjøre stor skade.

Hvordan bli kvitt borebillene?

Det er to metoder å bli kvitt borebiller på, og det ene er å bruke en kjemisk behandling som dreper billene når de kommer ut av treverket , og det andre er å fjerne luftfuktigheten som larvene er avhengig av. Begge deler er ganske lett å gjøre når du bruker Skadedyrproffens produkter, og du kan gjøre det selv hvis du ønsker.

Stripet borebille er avhengig av en fuktighet i treverket på over 12% for å leve og utvikle seg, og dette kan du utnytte til din fordel.

Husbukk angrep i treverk som er over 50-60 år vil sannsynligvis dø ut av seg selv, da materialene som regel har lavere næringsinnhold. I en undersøkelse som ble gjort i Danmark fant de ut at husbukk trivdes best hus yngre enn 20 år, men samtidig er dette avhengig av lokale parametre.

Woodtox: Et effektivt middel mot mit, mitt, mott, morr (Borebiller)

Tidligere brukte man et middel som het Antiparasitt, men dette ble forbudt i bruk på grunn av innholdet. Boracol er et annet middel som brukes mye, men det har erfaringsmessig ikke alltid lykkes. Derimot er det kommet et ganske nytt produkt på markedet, og testene viser at det fungerer veldig godt. Dette er et meget anbefalt middel mot treborende insekter.

Det «nye Antiparasitt middelet»

woodtox middel mot borebiller og husbukkWoodtox er et godt alternativ til Antiparasitt som nå ikke lenger er lovlig å bruke. Woodtox er lov til å bruke av hvem som helst, og det er lett å bruke på treverk. Det er godkjent av Miljødirektoratet og registrert i Produktregisteret. Når det sprøytes, rulles eller sprutes på treverket vil det trekke inn og bli liggende som en barriere som dreper borebillene når de passerer stoffet.

Dette vil da mot ny egglegging, og dermed vil angrep på sikt dø ut.

Woodtox hjelper også mot råtesopp og blåved, og gjør at typiske skader på treverk som blåmann og liknende ikke får tak i ditt impregnerte treverk.

Husbukk skadeI tillegg beskytter Woodtox mot stokkmaur og husbukk.

Dette sier produsenten selv: «WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur. I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. (“Blåved”) Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både insektmiddel og sopphemmende middel. Stoffet er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. Godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge mot råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet.»

Vi anbefaler Woodtox, og det er også derfor vi selger det her i nettbutikken.

Luftavfukter hjelper deg å bli kvitt borebiller

Hvis du oppdager stripet borebiller i boligen din så er det et tydelig tegn om at fuktigheten er for høy. I seg selv kan høy fuktighet gjøre stor skade, men kombinerer du dette med stripet borebille så har du et stort problem.

Redusere luftfuktighet = Stripet borebille trives ikke

Løsningen på dette er derfor i første omgang å redusere fuktighetsnivået. Hvis dette er i kjelleren kan du vurdere å drenere kjelleren, øke ventiliasjonen – eller gjøre som veldig mange. Ta i bruk en god luftavfukter. Sistnevnte krever lite arbeid, og det fungerer i år etter år. Du beholder da også kontroll over situasjonen.

Løsningen er luftfuktighet under 50%

Når du klarer å få luftfuktigheten lavere enn 50% så tørkes også treverket opp til godt under 12% som er grensen for at stripet borebille klare rå gjennomføre sin livssyklus. Dette gjør at leveforholdene til larvene blir umulige og de dør. Dermed stopper angrepet. Du hindrer også ny egglegging fordi voksne biller ikke vil legge egg i for tørt treverk.

Hvilke type luftavfukter bør du bruke?

Vi anbefaler stort sett å bruke rotasjonsavfuktere, og det er fordi de fungerer mye bedre når luften er kald, mens en kondensavfukter mister effekten når luften blir kald. I kjellere er det ofte litt kaldt, og dermed får man mer effekt av rotasjonsavfukter.

Det er viktig å velge en avfukter som er stor nok, og dette kan vi hjelpe deg med å beregne. Dette krever litt basiskunnskap, kjennskal til hvordan dette regnes ut – og erfaring. Vi har alle deler og hjelper deg med å regne dette ut.

Konklusjon om borebiller og hvordan å bekjempe dem

Stripet borebille er fryktet fordi billene angriper trevirke. En av grunnene til at man får et angrep er at det er høy fuktighet i treverket. Den enkleste måten å behandle treverket på er å impregnere det med Woodtox, som enten kan sprøytes, rulles eller males på. Det andre gode alternativet er å redusere fuktigheten i treverket, og da kan man bruke en luftavfukter, sørge for bedre lufting eller å drenere hvis borebillene befinner seg i kjelleren.

Hvis du ikke ønsker å gjøre dette selv så ta kontakt med oss i Skadedyrproffen, så kan vi enten gi et tilbud på dette selv (i området Mandal til Porsgrunn), eller formidle kontakt med seriøse skadedyrselskap i hele Norge.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0