Hva erstatter antiparasitt antiparasitt impregnering?

Antiparasitt var i mange år kjent som det aller beste innen anti-parasitt, som middel mot treødeleggende insekter. Det ble brukt mot blåved og råtesopp, og mot treborende insekter som borebiller og stokkmaur. Men det ble tatt ut av salg fordi det var giftig og ikke lenger tillatt å omsette. Mange har derfor lurt på hva som kan erstatte Antiparasitt fullt ut.

Flere av alternativene, blant annet Jotun sitt, fungerte fint mot at skadedyrene kunne etablere seg, men det hjalp ikke dersom de allerede var i treverket og angrepet var i gang. Her har det nå kommet en løsning.

Bergens-firmaet Rentox har lansert et middel mot treborende insekter og råtesopp, og det kalles Woodtox. Det beskytter mot nyetablering (angrep) av treødeleggende insekter, og mot re-etablering etter at man har bekjempet et angrep.

I tillegg er dette en god impregnering som hindrer at råtesopp kan etablere seg.

Woodtox er et fullgodt alternativ til Antiparasitt

Woodtox bekjemper eksisterende og nye skadedyrangrep på treverk. Det er veldig bra til det og vi anbefaler dette produktet veldig. I tillegg forhindrer det angrep av råtesopp. Woodtox har litt mindre midler mot råtesopp enn det Antiparasitt hadde, men det fungerer mot råtesopp og er det vi anbefaler å bruke.

For skadedyr

De mest vanlige skadedyrene som ødelegger treverk i Norge er Stripet borebille, Husbukk og Stokkmaur. Woodtox hjelper , i likhet med hva Antiparasitt gjorde, mot samtlige av disse.

1) Bekjemper aktive angrep

WoodTox treimpregneringsmiddel bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

2) Hindrer at insektene kommer tilbake (re-infestasjon)

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter.

3) Woodtox virker blant annet mot

Stripet borebille

Stripet borebille som er det mest utbredte skadedyret for treverk i Norge, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Stripet borebille har mange lokale navn som Mit, Morr Mott eller Tremark.

Det er ikke de voksne borebillene som er treødeleggende, men larvene. De legges som små egg i sprekker på treverket og de spiser seg inn i treverket og lager mange ganger som svekker treverkets styrke. Etter noen år er larvene fullvoksne og trekker ut mot treverkets overflate. Disse hullene ser du som små 1-2 mm runde hull i treverket. Treverket tjener både til beskyttelse og som mat til larven. Woodtox gjør at larvene dør når de er på vei ut av treverket, samt der de kommer i kontakt med Woodtox. Dermed dør et pågående angrep ut over tid, og nye angrep kan ikke skje.

På Vestlandet finnes stripete borebille ofte i treverk på loft og kjellere, og man antar at de aller fleste treboliger som er ca 50 år eller eldre har hatt forekomster av denne borebillen.

Se tilbud på Woodtox

Husbukk

De fleste angrep av Husbukk skjer i Agder og Telemark, og gjerne langs med kysten. I tillegg er det enkelte andre steder i Norge som innerst i Sognefjorden, Hardangerfjorden og noen fjorder på Møre at man finner Husbukk.

Der er larven som gjør skade på treverket, noe de voksne Husbukkene ikke gjør. Larven gnager hovedsaklig i grantre og furutre, og den holder gjerne på i 10-12 år før den blir til en Husbukk som igjen kan legge egg.

Husbukk kan angripe alle steder i huset, men det vanligste er i varmere områder som i takbjelkene på huset og i solrike vegger.

Den kan forårsake store skader på bærende konstruksjoner, og det kan være nødvendig med å bytte ut en del av de angrepne områdene i huset.

Husbukk kan angripe trevirke i alle deler av huset, men vanligst er det å påvise angrep i takbjelkene på loftet og solrike vegger. Også paneler og loftsgulv angripes tidvis. I kjellere påvises det sjelden angrep av husbukk.

Se utvalg av Woodtox

Stokkmaur

Stokkmaur er en insekts-art som du finner i nesten hele Norge og den kan gjøre skade på bygninger. Den gnager ut treverk og/ eller isolasjon for å få et sted å bo. Altså et reir.

De fleste angrepene fra stokkmaur er i yttervegger, men også i gulv og tak hvis den finner et egnet sted å bo. Dette er en maur som er glad i varme, og derfor bor den gjerne nær varmekilder som solvegger, varmekabler og bak kjøleskap og liknende steder.

Se tilbud på Woodtox

For råtesopper og blåved

Treverk som har mye fuktighet over lengre tid er veldig utsatt for råtesopp. Sporene (førene) til råtesopp er overalt i luften og lander på treverket og slår rot når det er egnet vekstvilkår. Slike vilkår vil nesten alltid oppfylles når det er fukt nok i treverket og det er temperaturer som gjør det vekstvennlig.

Ved å behandle treverkets overflate med Woodtox så vil du hindre at soppen får levevilkår som er bra nok til å være der. Antiparasitt fungerte også slik.

WoodTox er et svært effektivt impregneringsmiddel som forebygger angrep av råtesopper og fargeskadesopper (blåved).

Mer om Woodtox

Anbefaling av Woodtox

Vi mener Woodtox er en god erstatning for antiparasitt impregnering

Hvis du opplever problemer med Stripete borebille, Mit, Morr, Mott, Tremark, Husbukk eller vil hindre Stokkmaur så er WoodTox produktet du trenger. Det er et impregneringsmiddel for treverk som faktisk dreper pågående angrep av treødeleggende insekter som stripete borebiller, husbukk og stokkmaur.

På toppen av det hele så sørger Woodtox, som Antiparasitt, for å beskytte treverket mot nye angrep senere. Både reetablering og nye angrep.

Det fungerer også topp mot råtesopp og fargeskadende sopp. («Blåved»)

Så vi vil påstå at Woodtox er et godt alternativ til Antiparasitt, og Skadedyrproffen.no har det beste tilbudet på dette produktet.

woodtox middel mot treborende insekter som borebiller og husbukk

 

Slik bruker du Woodtox

Påføring: WoodTox påføres ufortynnet. Det skal legges direkte på ubehandlet treverk, både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Det er viktig å vendes og ryste beholderen før bruk, slik at det blander seg godt. Man trenger ikke ryste hardt. Middelet kan påføres med forskjellige ting, og det anbefales lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen er på sprayflaske). Middelet bør kun anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Tørketid: Avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort så tørker produktet på ca 1 time. Man bør vente 24 timer før overmaling.

Rengjøring: Bruk såpe og vann for å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.
Propiconazole 2,5g/lit,
Permetrin 2,5g/lit,

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 2,5G/lit

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0