Hva er Woodtox?

Hva er Woodtox, og hvorfor bruke det?

Woodtox er et ganske nytt produkt som er norskprodusert og som fungerer veldig godt mot treborende insekter som stripet borebille, husbukk og stokkmaur. Det er lett å bruke, har svært lang virkning, og det hjelper mot mye.

Woodtox fungerer mot etablering av blåved og råtesopp som prøver seg på treverk. Så dersom du har treverk et sted der fuktigheten er høy, og du ønsker å hindre råtesopp, så påfør Woodtox med en sprøyte eller pensel.

WoodTox er godt likt av proffene, fordi det fungerer! Det er et lettbrukt treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Vi leverer Woodtox til både proffer og til privatpersoner, og alle har lov til å bruke det.

Vi anbefaler Woodtox, fordi…

1) Woodtox bekjemper aktive angrep

WoodTox treimpregneringsmiddel bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

2) Woodtox stopper insektene fra å komme tilbake (re-infestasjon)

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter.

3) Woodtox virker blant annet mot

Stripet borebille

Stripet borebille som er det mest utbredte skadedyret for treverk i Norge, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Stripet borebille har mange lokale navn som Mit, Morr Mott eller Tremark.

Husbukk

De fleste angrep av Husbukk skjer i Agder og Telemark, og gjerne langs med kysten. I tillegg er det enkelte andre steder i Norge som innerst i Sognefjorden, Hardangerfjorden og noen fjorder på Møre at man finner Husbukk.

Der er larven som gjør skade på treverket, noe de voksne Husbukkene ikke gjør. Larven gnager hovedsaklig i grantre og furutre, og den holder gjerne på i 10-12 år før den blir til en Husbukk som igjen kan legge egg.

Stokkmaur

Stokkmaur er en insekts-art som du finner i nesten hele Norge og den kan gjøre skade på bygninger. Den gnager ut treverk og/ eller isolasjon for å få et sted å bo. Altså et reir.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0