Skrukketroll fakta: Lær mer om disse fascinerende skapningene

Skrukketroll, også kjent som Oniscidea, er små, flate insekter som er vanlig å finne i hager og skoger. De er en viktig del av økosystemet, da de bryter ned dødt, organisk materiale og bidrar til å gjøre jorden mer fruktbar. Skrukketroll kan ha én til to generasjoner i året og leve i opptil fire år.

Skrukketrollene har fått mange lokale navn, som benkebitere, beltedyr, munkelus, skoppetroll, kaffebiller og tusselus. De spiser hovedsakelig råtne planter eller råttent trevirke, men kan også ete sopp. Selv om de er harmløse for mennesker, kan de være en plage for hageeiere, da de kan ødelegge unge planter og grønnsaker. Det er derfor viktig å ha kunnskap om skrukketroll og hvordan man kan holde dem under kontroll.

Folkehelseinstituttet gir råd om hvordan man kan forebygge skrukketroll i hagen, blant annet ved å fjerne råtnende materiale og sørge for god drenering. Hvis man likevel opplever problemer med skrukketroll, finnes det ulike metoder for å bekjempe dem, som å bruke naturlige insektmidler eller å legge ut feller. Det er viktig å være forsiktig med bruk av kjemikalier, da dette kan skade både skrukketrollene og andre insekter i hagen.

Bekjempelse eller forebygging inne i boligen kan du gjøre med Skadedyrproffens middel mot skrukketroll.

Skrukketrollarter

Skrukketroll er små krepsdyr som tilhører gruppen Oniscidea. De er kjent for sin karakteristiske kropp, som er oval og flattrykt og dekket av et hardt skall. Skrukketroll varierer i størrelse og farge, avhengig av arten. Noen av de vanligste artene i Norge inkluderer Oniscus asellus og Porcellio scaber.

Oniscus asellus er en vanlig art i Norge. Den er brun eller grå i fargen og kan vokse opp til 18 mm lang. Porcellio scaber, også kjent som kaffelus eller munkelus, er en annen vanlig art i Norge. Den er grå eller brun i fargen og kan vokse opp til 16 mm lang.

I tillegg til disse artene finnes det også andre skrukketrollarter i Norge, som for eksempel kuleskrukketroll og murskrukketroll.

Leveområder

Skrukketroll lever i fuktige områder, som skoger, hager og parker. De er spesielt vanlige i områder med mye råtnende vegetasjon og trevirke. Skrukketroll er viktige dyr i næringskjeden, da de bryter ned dødt organisk materiale.

Skrukketroll kan være nyttige for hagearbeidere, da de hjelper til med å bryte ned råtnende plantemateriale og tilføre jorden næringsstoffer. Men de kan også være et problem i hus og bygninger, da de kan tiltrekke seg andre skadedyr og spre lukt.

I Norge er det vanlig å kalle skrukketroll for ulike lokale navn, som beltedyr, skoppetroll og tusselus. Men uansett hva de kalles, er skrukketroll en viktig del av økosystemet og fortjener vår respekt og omsorg.

Skrukketrollets livssyklus

Skrukketroll er små, landlevende krepsdyr som tilhører gruppen Isopoda. De har en interessant livssyklus som inkluderer tre stadier: egg, unger og voksne skrukketroll.

Egg

Skrukketrollets livssyklus starter med eggene som legges av hunnen. Eggene er små og runde og klekkes vanligvis etter noen uker. Det er vanligvis hunnen som bærer eggene under buken til de klekkes.

Ungene

Når eggene klekkes, kommer skrukketrollungene ut. De er veldig små og ser ut som små kopier av de voksne skrukketrollene. De har imidlertid ikke fullt utviklede organer og vil gjennomgå flere hudskift før de når det voksne stadiet.

Voksen skrukketroll

Når skrukketrollene når voksenstadiet, har de fullt utviklede organer og er i stand til å reprodusere. Voksne skrukketroll kan leve i tre til fire år og har vanligvis en lengde på mellom 1 og 2 cm.

Skrukketrollene er vegetabilsk og spiser hovedsakelig råtnende planter eller råttent trevirke. De kan også spise sopp og er derfor viktige i næringskjeden, da de bryter ned dødt, organisk materiale.

Forebygging og bekjempelse

Det er flere tiltak man kan gjøre for å forebygge skrukketroll i hus. Først og fremst bør man sørge for god ventilasjon og lufting av kjelleren og andre fuktige områder. Lufteluker og ventilasjonsvifter kan være nyttige verktøy for å holde luften tørr og frisk.

Drenering rundt huset og installasjon av utvendig fuktsperre kan også bidra til å redusere fuktigheten i kjelleren og dermed hindre skrukketroll i å trives der.

Hvis man oppdager skrukketroll i hjemmet, kan man ta i bruk ulike bekjempelsesmetoder. Insektmidler kan være effektive, men det er viktig å bruke dem med forsiktighet og følge produsentens anvisninger nøye.

Generelt sett kan man si at forebygging er den beste måten å bekjempe skrukketroll på. Ved å sørge for god ventilasjon og tørr luft, samt fjerne eventuelle matkilder, kan man redusere risikoen for skrukketroll-angrep betydelig.

Skrukketroll som del av næringskjeden

Skrukketroll er en type isopod som spiser dødt, organisk materiale som råtnende planter og trevirke. De kan også spise sopp. Skrukketrollene er derfor viktige i næringskjeden, da de bryter ned dødt materiale og omdanner det til næringsstoffer som kan brukes av andre organismer.

Selv om skrukketroll utskiller et stoff som skal gjøre dem uappetittelige å spise, er det noen dyr som spiser dem. De er altså en viktig del av næringsskjeden også som mat.

Oppsummerte fakta om skrukketroll

Skrukketroll er små, ovale skapninger med syv par føtter og en avlang rund form. De finnes over hele landet og er en viktig del av næringskjeden. Her er noen fakta om disse interessante skapningene.

Anatomi

Skrukketroll har en oval kropp og en bakkropp som er delt i flere segmenter. De har syv par føtter og to antenner som de bruker til å orientere seg med. Skrukketroll har også øyne som kan oppfatte lys og mørke.

Fysiologi

Skrukketroll puster gjennom gjellene sine, og trenger oksygen for å overleve. De lever av råtnende plantedeler, råttent trevirke og annet organisk materiale. Skrukketroll har en rugepose på bakkroppen hvor de bærer eggene sine.

Adferd

Skrukketroll er aktive om natten og gjemmer seg om dagen. De liker å leve i fuktige miljøer, og kan ofte finnes under steiner, stubber, luker og lignende. Skrukketroll kan være til nytte i hagen, da de spiser døde planter og bidrar til å bryte ned organisk materiale.

Skrukketroll kan komme inn i drivhus og forårsake skade på levende planter. De kan også være et problem i huset hvis det er for fuktig. Skrukketroll kan tiltrekkes av lagret frukt og grønnsaker, og kan overleve på kondens på husvegger.

Det finnes omtrent 25 arter av skrukketroll i Norge, og de varierer i farge fra brungrå til mørkebrune. De kan også ha ulike mønstre på skallet sitt, og noen har skjold som beskytter dem mot rovdyr.

I tillegg til å spise råtnende plantedeler og råttent trevirke, kan skrukketroll også spise alger, poteter, kål og ris. De er således viktige dyr i næringskjeden og bidrar til å bryte ned organisk materiale.

Som du kan se, er skrukketroll fascinerende skapninger som spiller en viktig rolle i økosystemet.

Ofte stilte spørsmål

Hva spiser skrukketroll?

Skrukketroll spiser vegetabilsk mat, hovedsakelig råtne planter eller råttent trevirke. De kan også spise sopp.

Hvor mange bein har skrukketroll?

Skrukketroll har 14 ben.

Hvor gammel blir et skrukketroll?

Skrukketroll kan leve i tre til fire år.

Hvor kommer skrukketroll inn?

Skrukketroll kommer inn i huset gjennom sprekker og åpninger. De kan også bli brakt inn på planter eller ved.

Hva dreper skrukketroll?

Skrukketroll er følsomme for tørrhet og kan dø hvis de ikke får tilgang på fuktighet. De kan også dø av kulde eller varme.

Er skrukketroll et skadedyr?

Skrukketroll regnes ikke som skadedyr, men kan være sjenerende når de opptrer i store antall. De er viktige dyr i næringskjeden da de bryter ned dødt, organisk materiale.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0