Fakta om edderkopper i Norge: Alt du trenger å vite

Edderkopper er en fascinerende gruppe av dyr som finnes i hele verden, inkludert Norge. Med over 500 arter som kaller landet sitt hjem, er det et bredt utvalg av både form og atferd å observere hos disse små dyrene. Edderkopper i Norge er generelt ufarlige for mennesker og spiller en viktig rolle i økosystemet, der de bidrar til å kontrollere bestanden av insekter og andre små dyr.

PS: Ønsker du å bli kvitt edderkopper inne i huset? Sjekk ut dette middelet mot edderkopper (klikk her) som har fått ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ fra kunder 😊

Norske edderkopper har en rekke unike funksjoner og leveområder. Noen av de mest kjente artene i landet inkluderer katteedderkoppen, husedderkoppen, skogtrekantspinneren og feltkrabbeedderkoppen. Uansett hvor du befinner deg i Norge, er det sannsynlig at du vil støte på minst et par av disse små skapningene på et tidspunkt.

Selv om edderkopper kanskje ikke er alles favorittdyr, er det viktig å anerkjenne deres bidrag til naturen og økosystemet. Å lære mer om de ulike artene som finnes i Norge og deres roller i miljøet, vil ikke bare øke forståelsen og påskjønnelsen av edderkopper, men også bidra til å bevare og beskytte den norske naturen for kommende generasjoner.

Men det er heller ikke alle som liker å ha edderkopper i huset, og dermed skriver vi mer om hvordan du kan bli kvitt edderkopper i huset også.

Edderkopper i Norge: Generell oversikt

Edderkopper er en viktig del av det norske økosystemet og finnes i hele landet. Nærmere 50 000 arter av edderkopper er beskrevet, og så langt er 641 av dem påvist i Norge i følge Store Norske Leksikon. Universitetet i Oslo er litt mer nøkterne og sier at totalt er 555 arter påvist her til lands. Disse spenner over et bredt spekter av størrelser og farger og finnes i ulike habitater fra skog til byområder.

Antallet edderkopper i Norge varierer fra region til region, med flest antall arter i sør og spesielt rundt Oslofjorden. Mange av disse er veldig vanlige og finnes nesten overalt, mens noen har svært spesifikke levesteder og er truet av endringer i miljøet.

 • Edderkopper har fire par ben, to gripekjever og vanligvis åtte punktøyne.
 • De har en todelt kropp og hunnen er som regel større enn hannen.
 • De fleste edderkopper har gift, men bare noen få arter er giftige for mennesker. Blant disse finnes Stor lyngrovedderkopp (Pisaura mirabilis), men den anses ikke som farlig for mennesker.

Noen av de mer kjente artene som finnes i Norge inkluderer:

 • Stor husedderkopp (Eratigena atrica)
 • Lys katteedderkopp (Zora spinimana)
 • Skogtrekantspinner (Hypiotes paradoxus)
 • Feltkrabbeedderkopp (Xysticus cristatus)

Vanlige steder å finne edderkopper i forbindelse med bygninger er på fuktige steder, da de trives i slike miljøer. Edderkopper er i likhet med maur et nyttedyr, da de hjelper med å holde insektbestandene i sjakk, og bør derfor ikke forveksles med skadedyr. Men det er jo allikevel en grunn til at vi selger midler mot både maur og edderkopper, og det er at de kan være en plage for mennesker.

Funksjon og betydning i økosystemet

Edderkopper spiller en viktig rolle i økosystemet, spesielt som rovdyr for mange forskjellige insekter. De bidrar til å holde en balanse i naturen ved å kontrollere insektpopulasjonen. Fordi edderkopper spiser forskjellige typer insekter, inkludert skadedyr som mygg og pelsbiller, kan deres tilstedeværelse i naturen ha en positiv effekt på mennesker og naturen generelt.

I Norge finnes det mange ulike arter av edderkopper, som kan ha ulike roller og funksjoner i økosystemet (kilde). Noen av disse artene er:

 • Lys katteedderkopp (Zora spinimana)
 • Stor husedderkopp (Eratigena atrica)
 • Skogtrekantspinner (Hypiotes paradoxus)
 • Feltkrabbeedderkopp (Xysticus cristatus)

Edderkoppers betydning i det biologiske mangfoldet er også en viktig faktor for deres rolle i økosystemet (kilde). Ved å bidra til et høyere nivå av biologisk mangfold i naturen, kan edderkopper styrke økosystemets robusthet og motstand mot forandringer og stress.

Identifikasjon og typer av edderkopper

Her skal vi se på tre hovedtyper av edderkopper som er vanlige i landet: Husedderkopp, Korsedderkopp og Krabb-edderkopp.

Husedderkopp

Husedderkoppen (Tegenaria domestica) er en av de vanligste edderkoppene som finnes i norske hjem. De har lange, tynne bein og en brunlig kropp med lysere bånd på beina. Husedderkopper er ikke farlige for mennesker og kan være nyttige da de spiser andre skadedyr, som fluer og mygg. De trives i mørke og fuktige steder, som kjellere og garasjer.

Det er mange som er veldig redd for disse edderkoppene da de er store og ser skumle ut. Du kan redusere antallet av dem ved å benytte tørkepulver på steder der de liker å gjemme seg. InsektNix Spray er mye brukt for langtids beskjempelse, og Permetrin spray for øyeblikkelig å drepe den ene du ser.

Korsedderkopp

Korsedderkopper (Araneus diadematus) er lett gjenkjennelige på grunn av det karakteristiske korsmønsteret på ryggen, som vanligvis er hvitt. Korsedderkopper er ganske vanlige i Norge og bygger sine nett i hager, busker og trær. De er ikke farlige for mennesker og hjelper til med å kontrollere bestanden av insekter.

Korsedderkopper lager runde og radiale nett, hvor de venter tålmodig på at byttedyr skal sette seg fast. Når de fanger et bytte, pakker de det inn i et silkefengsel og paralyserer det med gift.

Krabb-edderkopp

Krabb-edderkopper (Xysticus spp.) er en gruppe av små, flate edderkopper som får sitt navn fra deres krabbelignende bevegelser. De har en brunlig kropp og er godt kamuflert for å jakte på bytte, som små insekter og andre småkryp. Krabb-edderkopper finnes ofte på bakken, i gresset, eller på blader og kvister i skog og mark.

I motsetning til andre edderkopper som bygger nett for å fange bytte, jakter krabb-edderkopper aktivt ved å løpe og hoppe på byttet sitt. De bruker deretter de kraftige kjever og gift for å paralysere og drepe byttet før de spiser det. Krabb-edderkopper er ikke farlige for mennesker og deres gift har ingen kjente negative effekter på oss.

Edderkoppens anatomiske egenskaper

Edderkopper er en interessant gruppe av dyr som har en rekke unike egenskaper og karakteristikker. I denne delen, vil vi fokusere på edderkoppenes anatomiske egenskaper og hvordan disse spiller en rolle i deres liv og funksjoner i Norge.

Edderkopper har to hoveddeler: forkropp og bakkropp. Forkroppen inneholder hjernen, munn og åtte poter, mens bakkroppen inneholder edderkoppenes kjønnsorganer og viktige organer som spinnekjertlene, som lar dem produsere edderkoppsilke, også kjent som spindelsvev. Dette er et svært sterkt materiale sett i relasjon til dets størrelse og egenvekt.

En annen bemerkelsesverdig anatomisk egenskap ved edderkopper er deres åtte øyne. Øynenes plassering og antall kan variere mellom de forskjellige artene. Flere norske edderkopper har godt syn og bruker dette til å jakte eller unngå rovdyr.

Når det kommer til potene, har edderkopper fire par – altså åtte poter. Disse potene er viktige for bevegelse og balanse, noe som gjør dem i stand til å klatre og spinne nett.

Edderkopper har også det som kalles gripekjever, som ligger ved munnåpningen og brukes til å injisere gift i deres bytte. Selv om de fleste edderkopper har gift, er det svært få norske arter som er farlig for mennesker.

I Norge finnes det som nevnt påvist 641 arter av edderkopper, hver med sin egen unike anatomiske egenskap og levesett. Det er viktig å merke seg at selv om noen få av disse artene kan virke skremmende og farlige, er de fleste helt ufarlige for mennesker og spiller en viktig rolle i økosystemet som naturlige rovdyr for skadedyr og andre insekter.

Forplantning og livssyklus

Edderkopper har en interessant forplantnings- og livssyklus. Hannene er involvert i komplekse parringsritualer for å tiltrekke seg hunnene, og hunnene tar ofte hånd om eggene og kyllingene.

Hannen produserer sperm, som overføres til de såkalte pedipalpene, som er korte, benlignende strukturer nær munnen. Når en hann finner en passende hunn, vil han utføre et spesielt parringsrituale for å signalisere at han er en potensiell partner og ikke en rival eller et byttedyr 1 . Dette ritualet kan inkludere vibrasjoner, bevegelser eller spinnstrategier.

Når hunnen aksepterer hannens tilnærming, vil hun tilby seg å motta spermatoforen fra pedipalpene hans, og etter en vellykket kopulering vil hanene trekke seg tilbake. I noen tilfeller spiser hunnen hannen etter parring. Eggene legges i en silkepose kalt en eggsekk2. Det antallet egg som legges varierer fra art til art og kan være alt fra noen få til flere tusen.

Eggene vil modnes, og små edderkopper kjent som “spiderlings” vil klekkes. Etter klekkingen vil spiderlingsene forlate moren og spre seg ved hjelp av en praksis kalt “luftspinn” 3. De kaster et tråd av silke og lar vinden bære dem bort til et nytt bosted.

Edderkopper går gjennom en rekke skallferdigheter når de vokser opp. De trenger en større ytre funksjon, kalt en eksoskeleton, for å vokse i størrelse. Hver gang en edderkopp vokser, kast den gamle eksoskosjonen og skaper en ny en. Edderkoppene vil nå voksen alder og seksuell modenhet med siste hamskifte. Livslengden til edderkopper varierer fra noen få måneder til flere år, avhengig av arten.

Edderkoppers spiseatferd og jaktadferd

Edderkopper er kjent for å være effektive rovdyr som spiller en viktig rolle i økosystemet. De bidrar til å holde bestanden av ulike insekter og andre smådyr i sjakk. Edderkopper har forskjellige jaktmetoder og fôringsvaner avhengig av arten.

En vanlig type føde for edderkopper er insekter som fluer, knott og sølvkre/ skjeggkre. Noen edderkopper kan også spise andre edderkopper eller små virvelløse dyr. Mange edderkopper bygger fangstnett for å fange byttet, mens andre aktivt jakter på sine ofre.

Ulveedderkopper er en gruppe av edderkopper som jakter uten å bruke nett. Disse edderkoppene er kjent for sin hurtighet og smidighet, og de jakter ved å forfølge og fange byttet direkte. Ulveedderkopper har utmerket syn og bruker sine store øyne for å lokalisere og spore bytte.

En annen interessant gruppe er krabbeedderkopper. De venter ofte i bakhold på byttedyrene og fanger dem ved hjelp av sine kraftige frambein. Krabbeedderkopper er kjent for sin kamuflasje og evne til å bevege seg sidelengs som en krabbe.

Noen norske arter av trekantnettspinnere bygger også spesielle nett i trekantform. Når et bytte blir fanget i nettet, pakker de det inn i silke og injiserer gift for å paralysere eller drepe byttet.

Edderkopper har et vidt spekter av jaktadferd som gjør dem svært effektive rovdyr i deres naturlige miljøer. Det store mangfoldet av edderkoppartene i Norge viser deres tilpasningsevne og suksess som rovdyr.

Menneskelig samspill og misoppfatninger

Edderkopper i Norge utfører en viktig rolle i økosystemet og selv om de fleste artene er helt trygge og ikke farlige for mennesker, er det noen misoppfatninger som ofte gir disse fascinerende skapningene et dårlig rykte.

En av de vanligste mytene om edderkopper er at de er giftige. Selv om nesten alle edderkopper faktisk er giftige, er de fleste av dem ikke i stand til å bite gjennom menneskelig hud og utgjør derfor ingen fare. Størrelsen på en edderkopp kan skape frykt, men det er en misforståelse at jo større edderkoppen er, jo farligere er den for mennesker.

En annen misoppfatning er at edderkopper er skadedyr og bør fjernes fra hjemmet. Imidlertid er de fleste edderkopparter i Norge faktisk hjelpsomme, da de fungerer som naturlige skadedyrbekjempere ved å fange og forbruke krypende ryggradsløse arter som maur, fluer og mygg. Men er du redd for edderkopper, eller opplever de skumle, så kan du redusere antallet ved å benytte tørkepulver som InsektNix.

Menneskelig aktivitet og ødeleggelse av edderkoppers leveområder utgjør en trussel mot noen av disse artene. For eksempel, ulveedderkopper finnes i dag bare i Trøndelag og er klassifisert som sterkt truet på den norske rødlista på grunn av deres sårbarhet for menneskelig aktivitet (kilde). Det er viktig å forstå edderkoppers rolle i naturen og arbeide mot å bevare deres leveområder for å beskytte artsmangfoldet.

For å samarbeide med edderkopper og ikke la misoppfatninger påvirke oppfattelsen vår av dem, er det viktig å lære mer om deres biologi og atferd. For eksempel, forskjellene mellom edderkopper og insekter, som at edderkopper har åtte bein mens insekter har seks, og at edderkopper ikke har antenner. Å øke kunnskapen om edderkopper vil muliggjøre en bedre sameksistens og bevaring av disse små, men viktige skapningene.

Bevaringsinnsats og forskningsinitiativ

Edderkopper er viktige i økosystemene og til tross for at noen mennesker kan synes de er skremmende, spiller de en nøkkelrolle i å kontrollere skadedyrbestandene. Bevaring og forskningsinitiativer blir derfor stadig mer relevante for å bedre forstå edderkoppers økologi og beskytte dem.

I Norge er det over 600 arter av edderkopper, og innsamlingsprosjekter som Artsdatabanken arbeider for å kartlegge og overvåke deres bestand og utbredelse. Forskere fra ulike institusjoner samarbeider for å samle inn data, identifisere arter og utforske edderkoppers atferd, som hoppeedderkopper, som fanger byttet sitt ved å hoppe på det og dreper det så med sine giftklør.

Andre forskningsinitiativer fokuserer på å studere edderkoppers nettbygging og hvordan deres silke kan inspirere innovative materialer i teknologi og industri. For eksempel, kan denne kunnskapen være nyttig i å utvikle sterkere og mer fleksible tekstiler, samt biomedisinske anvendelser som gjenopprettelse av cellulære strukturer og vev.

Noen av bevaringsinnsatsene inkluderer:

 • Overvåking av edderkoppspopulationer for å identifisere truede arter og områder med høy biodiversitet.
 • Restaurering og beskyttelse av naturlige habitater hvor edderkopper og deres byttedyr trives.
 • Formidling av kunnskap om edderkoppers rolle i økosystemene, samt deres morfologi og atferd, for å redusere misoppfatninger og øke forståelsen fra publikum.

Gjennom bevaringsinnsats og forskningsinitiativer kan vi lære mer om edderkopper, deres økologi og hvordan vi kan beskytte og samarbeide med dem for å sikre en balansert og sunn natur.

Bekjempe eller redusere antall edderkopper i boligen din

Å redusere antallet edderkopper i hjemmet kan noen ganger være nødvendig. En metode som viser lovende resultater, er å spre et tørkepulver som InsektNix Spray elelr ACO spray rundt i boligen. Dette pulveret kan hjelpe med å redusere antallet edderkopper ved å tørke ut insektene og gjøre det vanskeligere for dem å overleve.

 • Tørkepulver inneholder ikke gift og er ikke farlig for mennesker eller dyr hvis det brukes på rett måte.
 • Pulveret fungerer best ved å legge det inn i sprekker og hulrom der edderkoppene liker å skjule seg.

Tørkepulver fungerer ved å legge seg på edderkoppens kropp og påvirke deres evne til å holde på fuktighet. Når edderkoppen mister fuktigheten, blir den svekket og til slutt dør.

Hvordan bruke tørkepulver mot edderkopper

For å oppnå best mulig resultat ved bruk av tørkepulver, er det viktig å følge noen enkle trinn:

 1. Identifiser områder der edderkopper er mest aktive, for eksempel hjørner av rom, bakenfor møbler, og langs vegger.
 2. Spre et tynt lag med tørkepulver på disse stedene. Pass på å ikke bruke for mye pulver, da dette kan føre til at edderkopper unngår området og er heller ikke nødvendig
 3. La pulveret ligge så lenge som mulig uten å forstyrre det. Tørkepulveret vil fortsette å virke så lenge det er til stede i området. Gjerne i mange måneder.

Det er verdt å merke seg at tørkepulver kan være irriterende for mennesker og bør håndteres med forsiktighet. Unngå å få pulveret på huden eller å puste det inn, da det kan tørke ut huden og irritere luftveiene. Bruk gjerne verneutstyr som gummihansker og støvmaske ved håndtering av tørkepulveret, eller bare vær nøye på å ikke spraye ut i rommet og deretter puste inn en “sky av pulver”.

Ved å bruke tørkepulver på en ansvarlig og effektiv måte, kan du bidra til å redusere antall edderkopper i boligen og skape et mer behagelig hjemmemiljø.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0