Åte mot insekter

Åte mot insekter

Åtemidler Dersom ikke mekaniske tiltak skulle vise seg tilstrekkelig for å kontrollere et problem bør åtemidler vurderes som første kjemiske løsning. Åtemidler er den løsningen som bruker minst aktivstoff for å kontrollere insekter. På grunn av insektenes måte å mate...
0