Blåbukk

BLÅBUKK (Callidium violaceum)

Blåbukken har en glinsende overflate i blått eller fiolettskjær. Dette er den billen vi oftest kan se spor etter inne i hus, da den stadig inntar fyringsved.

Kjennetegn

Billen tilhører trebukkfamilien og kan bli relativt stor, 8-16 mm. Den voksne billen skinner i blått eller fiolett med svart farge i bunnen. Larvene er opp til 26 mm lang og ligner på andre trebukklarver. De er hvite, myke bredest ved hodet og smalner av bakover. Brystpartiet til blåbukklarven har gule flekker. Larven har utstående og tette hår.

Biologi

Blåbukken legger eggene sine kun i bartrær, tørre og felte trær der barken fortsatt sitter på. Blåbukklarvene lever mellom barken og veden, hvor de spiser av barken og det ytterste laget av splintveden. Før forpuppingen gnager larven en gang på rundt 2-3 centimeters lengde inn i veden. Dette er et puppekammer. Det tar vanligvis to år før larven har spist seg ferdig og forpupper seg, noe som skjer i mai og den voksne billen observeres ofte krypende på vedstabler ute i juni og juli. Fordi blåbukk ofte utvikler seg på oppvarmede steder kan tidspunktet for forpupping, samt klekking variere. Voksne biller kan du også møte på i oppvarmede rom i vinterhalvåret.

Forekomst

Utelukkende i trevirke med bark. De lager ovale flygehull på ca 6 mm i diameter på sitt bredeste som går ut gjennom barken. Hvis vi fjerner barken vil vi se blåbukkens ganger som furer i trevirket. De mer ovale hullene i barken er innganger til forpuppingsgangene. Inne i gangene ligger det løst boremel i en blanding av lyse og mørke trepartikler.

Forebygging og bekjempelse

På grunn av sitt overflatiske angrep, har blåbukkens virke ingen betydning for bæreevnen til treet. Blåbukken spiser kun tørr bark og gjør ingen skade. Det beste tiltaket vil da være å fjerne barken. Dersom man oppbevarer ved inne og antallet biller blir plagsomt, kan man heller finne et sted ute å lagre veden. Noen egentlig bekjempelse er ikke nødvendig.

Oppdager du derimot husbukk eller stripet borebille, kan det være nødvendig med en behandling med et bekjempelsesmiddel mot treborende insekter. Et godt middel er woodtox.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0