Bier

Honningbier (Apis Mellfica)

Honningbien er et ettertraktet insekt og da snakker vi spesielt om dens evne til å fremstille honning. De er ofte å finne i bikuber, der de blir stelt med av mennesker. Dette er et av de få insektene som mennesket har gjort til husdyr. Når dette skjer er det innenfor kontrollerte områder, som ligger plasser et stykke fra menneskelig bebyggelse. Men hva skjer når de lager kolonier inne i husene våre?

Kjennetegn

Honningbier er ikke like store som humler. Kroppsstørrelsen heller mer mot veps enn humler. De har en mørk, gul farge, med brungrå partier. Noen ganger er de også nesten helt svarte. Honningbiene har seks ben. De kan bli opptil 10-12 mm lange. De har små følere som er butte. Bak, på bakbena bærer den nektar og blomsterstøv som den henter fra blomster i nærheten av kolonien.

Biologi

Når en bidronning slår seg ned, vil den begynne å bygge på bolet kolonien skal bo i. Når bolet er ca fem ganger størrelsen av dronningen selv, vil hun slå seg ned å begynne å legge de første eggene. Eggene klekkes etter ca. tre dager. Da vil det komme larver ut av eggene, larvene kommer til å forpuppe seg, så vil de bli til ferdige arbeidere. Disse arbeiderne setter straks i gang med å fore dronningen, som skal konsentrere seg om å legge sine opptil 2500 egg for dagen. Dette krever at arbeiderne henter næring til alle eggene/larvene og legger dem der de skal ligge til de blir ferdig utvokste arbeidere/hanner. Det kan bli nesten 13.000 individer inne i ett bol! Dette er da en komplett koloni. Det er kun en bidronning som holder alt gående, hvis bidronningen dør vil kolonien sakte dø ut.

Skade

Når bier lager kolonier i bol som er knyttet til husstander, gjør de ingen direkte skade på huset. De lager bare et stort, til tider tungt bol. Biene har, som vepsen, et smertefullt stikk.

Bekjempelse

Honningbiene er nytteinsekter og første forsøk på å fjerne bier vil alltid være å få tak i en birøkter for å ta med seg samfunnet tilbake til en kube.

Dersom ikke dette gåt, kan det være nødvendig med en bekjempelse. Dersom biene har hatt tilhold et sted over lengre tid, vil det være vanskelig å bli kvitt dem med enkle grep. Det kan da være nødvendig å kontakte et skadedyrfirma. Vi i skadedyrproffen, samarbeider med mange mindre firmaer over hele landet. Ta kontakt idag for å bli henvist til en av våre partnere. Våre partnere har hyggelige priser og gaanterer for sitt arbeid.

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

BØNNEFRØBILLE ( Acanthoscelides obtectus) Bønnefrøbillen hører til i frøbille-familien og registreres i Norge av og til, men er ikke utbredt. Den...

les mer
Tobakksbille

Tobakksbille

TOBAKKSBILLE (Lasioderma serricorne) Dette er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med b.l.a krydder eller trolldeigfigurer som er...

les mer
0