Åte mot insekter

Åtemidler

Dersom ikke mekaniske tiltak skulle vise seg tilstrekkelig for å kontrollere et problem bør åtemidler vurderes som første kjemiske løsning. Åtemidler er den løsningen som bruker minst aktivstoff for å kontrollere insekter. På grunn av insektenes måte å mate kolonier eller mate avkom er åte den mest hensiktsmessige og ofte den mest effektive måte å håndtere insektsproblematikk på.

Det finnes flere typer aktiv stoffer som blir brukt i åte. Ofte ser vi en form for neonicotid, fipronil eller indoxacarb. Disse tilhører forskjellige grupper gift og vil ha en noe forskjellig virkemåte. Noen insekter kan ha resistens mot et virkestoff, det vil si at de har fått en slags toleranse mot stoffet.
En annen utfordring kan være åtevegring. Det vil si at insektene av en eller annen grunn ikke vil ha åten. Det vil derfor i mange tilfeller være fordelaktig å veksle mellom åter for å få ønsket effekt. En studie foretatt på tysk kakerlakk viser at rotering av aktivstoff fra forskjellige giftgrupper som del av en integrert kontrollstrategi er den metoden der man har størst sjanse for en vellykket bekjempelse.

Dråpestørrelse, plassering og valg av formulering, har alle en stor betydning i hvor godt åten vil virke.
Skjeggkreprosjektet foretatt av Folkehelseinstitutt  (FHI) har vist hvor viktig plassering har vært for et vellykket resultat. Fra tidligere vet vi at kakerlakker også foretrekker mindre dråpestørrelser. Maur er ikke like selektive på dråpestørrelse, men det er allikevel å anbefale mindre dråpestørrelser eller streker med åte for å lettere kunne fore flere individer samtidig.

 

Hvorfor bruke åte?

Åte er det insektmiddelet som har høyest effekt tatt i betraktning brukt mengde. Virkningen av åte bør være langsom med høy virkningsgrad. Dette fører til økt spredning på grunn av måten insekter sprer føde i samfunnet sitt. Åte er den beste måten å kontrollere insekter på siden, insektene tar dette med seg til tue eller yngleplasser. Ofte vet ikke vi hvor yngleplass eller tue er, slik at vi kan foreta en direkte bekjempelse. Men insektene vet alltid hvor de skal levere fra seg føde.

Et forsøk gjort med virkestoffet Indoxacarb på tysk kakerlakk viser hvor effektiv en liten mengde åte kan være, og hvor mange individer et måltid potensielt kan kontrollere.

 

1 Tysk kakerlakk spiser åte. (primærforgiftning)

Denne kakerlakken blir lagt opp i et miljø med 50 kakerlakk nymfer. Dette resulterer i at etter 72 timer er 38 av disse nymfene døde. (sekundærfrgiftning)

38 døde kakerlakknymfer blir plassert opp i et miljø med 20 voksne kakerlakker. Dette resulterer i at etter 72 timer er 16 av disse også døde. (tertiær forgiftning)

Åtemidler

Finn produktene du trenger:

Annen relevant informasjon

Vinner av trekningen 2. mai

Vinner av trekningen 2. mai

I april 2024 fant vi ut at vi ønsker flere tilbakemeldinger på produktene vi selger, slik at du enklere kan se hvilke produkter som er anbefalt....

les mer
Beste maurmiddel 2024

Beste maurmiddel 2024

Hvilket maurmiddel er det mest effektive for bekjempelse av maur? Det finnes mange produkter med løfter om å være de t beste maurmiddelet. Vi vil...

les mer
Brunskogsnegl

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen, også kjent som mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er en invasiv art som har forårsaket problemer i Norge siden den først dukket opp...

les mer
0